3. RISE SZEMÉLYISÉGTÍPUSOK A GYERMEKEKNÉL

A RULERAz IndividualA SupporterAz Expert

Elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor már a különböző személyiségkategóriákról kell írni, vagyis a RISE személyiségtípusokról. Egy adott személyben ezek a személyiségtípusok kristálytisztán, csak önmagukban szinte egyáltalán nem jelennek meg, a személy személyisége mindig e négy fő személyiségtípus valamely arányú egyvelege. Persze az is igaz, hogy az elsődleges személyiségtípusunk nagyon jól determinálja a személyiségünk egészét, tehát a leírt személyiségjegyek és azok következményei azért érvényesek az adott személyiségtípust jelentős mértékben magában hordozó személyre. Gyermekek személyiségéről írunk, de nem árulok el nagy titkot azzal, hogy előbb-utóbb minden gyermek felnő és élete jelentős részét felnőttként tölti majd. Vagyis ahhoz, hogy megértsük, mit kell gyermekkorban tenni gyermeknevelés terén, látnunk kell, hogy mivé növi ki magát egy-egy személyiségtípus-palánta. Természetesen az általános személyiségbemutatót követően ismertetem azt is, hogy az adott típusra mi jellemző gyermekként. Így a szülők könnyen be tudják azonosítani saját gyermeküket, legalábbis annak éppen aktuális „jelen személyiségét”. De ha mélyebb megfigyelésnek vetik alá gyermeküket, tökéletesen kirajzolódik a gyermek „eredeti személyisége is”.

3.1. A RULER

3.1.1. A RULER személyiségtípus általános jellemzése

Ha a RULER elnevezés magyar megfelelőjét akarom megtalálni, akkor az „uralkodó” kifejezés mellett kell voksoljak. A hagyományos Marston elméletekben, és az azt behunyt szemmel követő rendszereknél a „domináns” jelzőt alkalmazzák, ami a véleményem és tapasztalatom szerint nagyon félreviszi az emberek gondolkodását. Mintha azt sugallanánk, hogy dominanciája kizárólag ennek a típusnak lehet. Holott ez távolról sem igaz! A dominancia megjelenésének különböző formái vannak, és ezek közül csak az egyik a RULER esetében észlelhető változat. Viszont a RULER uralkodni, irányítani akar! És ezt a típust ez jellemzi, ez élteti leginkább élete során. Nem az egyetlen motivációja, de mindenképp a legfontosabb eleme személyiségének! Tisztázzuk azt is rögtön a személyiségtípusok elemzésének legelején, hogy nagyon ritka esetben létezik – bár előfordul, főként a sport területén –, hogy egy adott személy kristály tisztán hordozza egy személyiségtípus tulajdonságait magán, és a többi személyiségtípus fontos jegyeiből nem tartalmaz személyisége. Vagyis a személyiségtípusok bemutatásánál, a leírtak olvasásánál tartsuk szem előtt, hogy abból indulunk ki, hogy az adott személyiségtípus egyetlenként jelenik meg az elemzett személy karakterkészletében! A RULER határozott, domináns, akaratos, sokszor agresszív fellépéssel bíró ember, akinek a legfontosabb motivációi közül kiemelkedik a mások feletti uralkodás, mások irányítása, az ezzel járó státusz elérése, megmutatása a külvilág felé. Fontos számára, hogy az adott környezet elismert, nagyra tartott tagja legyen, és az emberek felnézzenek rá, vezetőnek tartsák, még ha funkcionálisan nem is az. Jellemző rájuk, hogy pozíciójukat, státuszukat megmutatják a külvilág felé. Ennek fényében a márkás ruhák, a drága autók, a prémium jellegű, státusszal bíró tárgyi eszközök birtoklása fontos szerepet játszik életükben. A RULER környezete „drága” és „pénz szagú”. Fontos, hogy az őt körülvevő emberek lássák, hogy van pénze. Ebben a bemutatóban szeretnek túlozni, és túlpromotálják magukat. Szeretnek túlnyújtózkodni azon a bizonyos takarón, és ezért néha nagy árat fizetnek. Sokszor kerülnek olyan helyzetbe, amikor a kialakított kép egyszerűen „összeomlik”. De nem esnek pánikba, mert eléggé proaktív személyiségtípusról beszélünk, és képes újra építkezni. Szüksége is van erre a képességére, hiszen az emberi kapcsolatok terén is periodikusan vannak jó és rossz időszakai. Gyorsan alakítanak ki új kapcsolatokat, de azokat nem ápolják, nem feltétlenül tisztelik. Így az emberek elállnak mellőlük egy idő után. Ami azért is okoz problémát, mert a RULER-t szívesen követi a többi személyiségtípus, így a csalódás nagy, amikor felszínre kerül az igazi, az empátiát legtöbb esetben nélkülöző személyiség. Ez az attitűd rányomja a bélyegét az üzleti karrierjükre és a magánéletükre egyaránt. Pillanatok alatt teremtenek jövedelmező üzletet, építenek fel jónak tűnő társkapcsolatot, de aztán annak megtartásában már elbuknak. Nagyon fontos számukra a pénz, és kimondottan jó érzékkel rendelkeznek a befektetések terén. Ők tudnak áldozni a jelenben azért, hogy a jövőben nagyobb profithoz jussanak.

Nagyon sokáig tévhit övezte ezt a személyiségtípust. Úgy tartották a szakemberek, hogy csak RULER karakterrel lehet valaki jó vezető. Így a vezetőképzések, vezető kiválasztások elsőszámú mérőeszköze lett. Ezzel persze arra kényszerítették a különböző személyiségtípusokba tartozó vezetőket, hogy szerepet játszanak. Az üzleti életben az egyik legjellemzőbb módosulás a RULER irányba történő elmozdulás, és általában a pszichológiai kör ellentétes pólusán lévő SUPPORTER típus veszi fel ezt az álarcot magára egy jobb fizetés elérése reményében. Ma már árnyaltabb a kép, és tökéletesen látják a jó szakemberek, hogy ez a típus is – ugyanúgy, mint az összes többi – csak bizonyos esetekben jó megoldás a vezetői pozícióra, és vannak olyan helyzetek, amikor teljesen alkalmatlannak minősülnek. De ezen nem is szabad meglepődni. Minden személyiségtípusnak megvannak az előnyei, hátrányai, ezáltal azok a helyzetek is, amikor alkalmazható, és azok is, amikor kerülendő az alkalmazásuk. Az elmúlt évtizedekben a RULER típus megítélése változott talán a legnagyobb mértékben. Ráadásul ez a változás folyamatosan be van kódolva az életükbe. Hiszen ahol proaktivitásra van szükség, ott elengedhetetlenek. Azonnal tudnak döntést hozni, így mindig van eleje és vége a folyamatoknak. Az már egy másik kérdés, hogy döntéseik a legtöbb esetben felületesek, nem átgondoltak kellőképpen, és ennek köszönhetően a kivitelezéssel akadhatnak gondok. De az biztos, hogy még mindig igaz a mondás, hogy „jobb egy rossz döntés ma, mint ha egyáltalán nem tudunk dönteni és topogunk egyhelyben”. Nyilván mindez bizonyos szituációkra igaz, de van valóságtartalma. A RULER tud lenéző, öntelt és önző is lenni. Ez bele van kódolva személyiségébe. Akik a „szintje alatt” vannak, azokra gyakran gondol „kevesebbként”. Szereti pozíció és anyagi háttér alapján értékelni az embereket. Ebből fakadóan emberi kapcsolatai kiválasztásában is jelentős szerepet játszik, hogy az adott ember milyen környezetből érkezik. Ritkán találni olyan barátot az esetükben, akire nem lehetnek büszkék. A megítélésük is ezen tulajdonságok fényében változik. A legutóbbi, világméretű gazdasági válság után, a 2008-at követő években kiemelt szerephez jutottak, hiszen rizikóvállalásuk magas szintű, új stratégiát tudnak alkotni, nem félnek a változástól és könnyen átlátják a legbonyolultabb helyzeteket is sőt, kiutat is találnak abból. Épp ezért bármennyire is nem szimpatikus a fellépésük, a cégek kénytelenek voltak ezt a személyiségtípust alkalmazni a válság után. Aztán ahogy kezdett a gazdaság megnyugodni, előtérbe kerültek az emberi tényezők, és a RULER már nem volt olyan kívánatos az üzleti életben. Ettől függetlenül mindig megvan és meg lesz a helyük bármely gazdaságban. Számukra kritikusan fontos, hogy milyen társadalomban élnek, milyen a társadalom alap személyiségtípus iránya. Nyilván egy SUPPORTER társadalomban nem tudnak úgy érvényesülni, mint ott, ahol jelentősebb a RULER irány.

3.1.2. A ruler felnőtt magánélete

A RULER magánélete mondjuk úgy, hányatott. Egyszer fent, egyszer lent, ha csak nem ismeri teljes mértékben önmagát – sajnos az önkritikájuk nem túl erős –, akkor nagyon nagy meglepetések érhetik. A magánélet számukra a menedék, ahol teljes kiszolgálást várnak el társuktól. Az igazán jó kapcsolat a RULER számára egy teljes támogatást nyújtó partner megléte, aki persze úgy viselkedik, öltözködik és jelenik meg mindenhol, mint egy igazi RULER. Tisztában vannak azzal, hogy számukra egy hosszú távú kapcsolatot kiépíteni a legnagyobb kihívás az életükben, éppen ezért nagyon fiatalon elkezdenek ezen dolgozni. Nem ritka eset, hogy már középiskolás vagy későbbi iskolás évek során kialakítják az életre szóló kapcsolatukat. Ez szükséges számukra ahhoz, hogy utána a karrierjükre és magukra tudjanak kellő mértékben koncentrálni. Ha megfelelő társat találnak, akkor ezt meg is kapják, és bár a RULER még csak véletlenül sem mondható lojális típusnak, örökre le tudja kötni magát társa mellett, és vigyáz rá, mint a két szemére. Legalábbis ez a terv. Azonban igen sok esetben az uralkodást túlzásba viszi, és támogató társa bár sokáig tűri, a végén a RULER számára sokkoló szakításra kerül a sor. Sokkoló, hiszen a csendes, még önmagát is feláldozó társ nem reklamál, nem szól, hanem egyszerűen csak tetőzik, és olyankor már visszafordíthatatlan a folyamat sajnos. Ezzel a szituációval a RULER nem is tud mit kezdeni, hiszen az egész élete erre van építve. Az okosabbak persze jól egyensúlyoznak a társkapcsolatbéli kötelesség és az önző, egyéni érdek között, és hosszú távú, stabil kapcsolatot tudnak építeni. Számukra nagyon fontos, hogy a családnak a „kirakatban” is helyt kell állni! Sőt, ott kell csak igazán bizonyítani! Nagy gondolkodás és tanakodás előzi meg a gyermekvállalást egy RULER férfi részéről, hiszen a gyermeknek „sztárnak” kell lennie. Ki kell emelkednie a tömegből, eredményeket kell felmutatnia, hogy apja büszkélkedhessen vele. Ha a gyermek nincs olyan képességekkel megáldva, hogy apa büszkeségét kivívja, akkor nem vár rá felhőtlen gyermekkor. Tudom, hogy szörnyű ezt olvasni, leírni sem egyszerű, de ha a RULER apuka szembesül ezzel, az esetek többségében a szeretet felülírja a leírtakat. És ha már csak egy RULER apuka is elolvassa e sorokat, és ez alapján változtat a mondjuk SUPPORTER gyermekével szembeni viselkedésén, akkor már megérte erre kitérni. A családi kapcsolatokban a RULER nagyon szélsőséges tud lenni. Számára az ő közvetlen kis családja a legfontosabb, és érdeklődését rohamosan veszíti el a biológiai családja irányában, hacsak nincs olyan családtag, akire minden szempontból felnéz. Éppen ezért a RULER által vezetett család nem akar mindenáron jó kapcsolatot ápolni a tágabban értelmezett család minden tagjával. Nem akarja az idejét vesztegetni felesleges, a társadalom által diktált formaságokra. Eléggé szókimondó, megbántani sem fél környezetét, de tegyük hozzá, hogy ezt leginkább saját, kis családja védelmében teszi. Ugyanis ő saját családját menedzseli, pénzt keres számukra, és egyre magasabb életszínvonalat akar megteremteni. Családtagjait minden körülmények között megvédi, kiáll értük, még ha ezzel veszíthet is a későbbiekben.

3.1.3.A RULER gyermek általános jellemzése

Már korai gyermekkorban felismerhető a RULER típus akaratos, makacs, domináns természete. Ők azok, akik első perctől kezdve érvényesíteni akarják érdekeiket, és ehhez tökéletes terepet találnak a szülőknél, tanároknál, ismerősöknél. A RULER gyermek követelőző, sokszor önző, és ezt a közösségekben nem nézik jó szemmel. Számára nagy kihívás beilleszkedni bármilyen emberekből alkotta csoportba. Uralni, irányítani akarja a társait, a helyzetet, és nyilván gyermekként ezt nehéz megtenni. Egy igazi RULER számára nagy feladat megérteni az emberi érzelmeket. Vigyázat, még csak véletlenül sem arra utalok, hogy egy ilyen típusú gyermek antiszociális lenne. Viszont saját magára fókuszál, a saját céljai és vágyai a legfontosabbak. Nagyon önállóak minden tekintetben, amit a szülők általában teljesen másként élnek meg velük kapcsolatban. A RULER gyermek ugyanis körömszakadtáig ragaszkodik ahhoz a környezethez, ahol valódi hatalmat tud gyakorolni. Ez pedig általában az édesanya vagy a tágabban értelmezett család. Tehát elképzelhető és nem ritka, hogy egy RULER gyerek nem akar elszakadni édesanyjától, de ez abszolút nem jelenti azt, hogy önállótlan lenne. Nem akar olyan környezetbe kerülni, ahol meg kell küzdenie újra az érdekeiért. Merthogy egy RULER gyermek lusta általában. Ha egy számára fontos dologról van szó, akkor hegyeket tud megmozgatni, és rettenetesen proaktív természet. Azonban ezt a proaktivitását rövid távon éli ki, és mivel általában nem kitartó, ezért proaktivitását is feladja rövid időn belül. Huhh, most aztán jól körbeírtuk a kis „hajcsárt”nem? Ki szeretne egy ilyen gyermeket? De persze a RULER igen éleselméjű, gyorsan tanul, önálló gondolatai vannak, sokszor felnőtteket is motiváló fellépése van. Egy társaságnak, közösségnek általában vezéralakjai. Bár egészen kisgyermekkorban próbálnak ragaszkodni a már uralt terület megtartásához, később mégiscsak ők azok akik számára egy új környezet az új lehetőségeket is jelenti majd egyben. Szeretik és keresik is a kihívást. Győztes típusok. Imádnak és tudnak is nyerni. Az esetleges győzelemért bármit megtesznek. Persze a fordítottja is igaz mindennek: nem tudnak veszíteni, számukra ha elbuknak, az felér egy tragédiával, és sokáig nem is tudják kezelni az érzést. Nem félnek a konfrontációtól. Korán sikeresek tudnak lenni. Mind tanulásban, mind sportban nagyon gyorsan eljutnak kiemelkedő szintre, és hát ők az apák kedvencei sokáig, hiszen általában az apák az igazi „belevaló gyerekeket” szeretik. Persze ez is általánosítás, de azért sokszor megállja a helyét. Bár egy igen erőteljes karaktert írtunk le eddig, azt mégsem kell külön magyarázni, hogy a személyiségtípusok nemtől függetlenek, vagyis ugyanezeket a jellemzőket a lányok esetében ugyanúgy felfedezhetjük, mint a fiúknál. Még azt sem lehet mondani, hogy teljesen más módszerekkel adják elő RULER személyiségüket, mert az is nemtől független. Ők jellemzően azok a gyerekek, akik úgy „ott vannak” a szülők életében. Velük mindig történik valami. Az sem ritka eset, ha a történések kimerítik, kikészítik a szülőket. Egy ilyen típusú kisember komoly kihívások elé tudja állítani szüleit, nevelőit, társait. Most persze mondhatnánk, hogy nevelés kérdése, hogy mennyire okoz átlagtól eltérő problémákat, de önmagában a nevelés nem oldja meg a RULER típussal kapcsolatos kihívásokat. Arra törekednünk kell, hogy a személyiségjegyek extrémitása kisebb mértékű legyen, illetve hogy az ilyen típusú gyermek is tartsa be a határokat. Ez nem is lehet kérdés. Csak arra hívom fel a figyelmet, hogy a hagyományos értelemben vett „jónevelés” leginkább ezeknél a gyermekeknél okoz nehézséget a szülő számára. Tulajdonképpen a legnagyobb feladata itt van a szülőknek, mert ha a RULER dominancia és akarat nincsen féken tartva gyermekkortól kezdve, akkor komoly problémák lehetnek a későbbiekben.

3.1.4. A RULER gyermekek nevelése

A RULER gyermekek esetében kapott közösségi reakciókat komolyan befolyásolja, hogy a szülőknek milyen lehetőségük van a megfelelő közösséget kiválasztani gyermekük számára. Az általánosan kijelenthető, hogy ha egy ilyen típusú gyermek bekerül az általános oktatási rendszerbe, akkor ott háborúk zajlanak majd. Az oktatási rendszerek – bár egyre inkább törekednek az egyén elfogadására – még mindig nagyon távol állnak a RULER jellegtől. Sőt, a legtávolabb pontosan attól állnak. A RULER gyermeket általában neveletlennek, kezelhetetlennek nyilvánítja egy átlagos nevelő, mert egy dolog nem fordulhat elő: a RULER gyermeket az átlagos gyerekekhez igazítani. Illetve lehet, csak az nagyon komoly személyiségmódosulás árán tud megvalósulni, aminek fájdalmas következményei lesznek a gyermek felnőttkorára nézve. A közösség érdekét az egyén érdeke felé helyező társadalmak esetében egy RULER gyermek teljes mértékű személyiségmódosulást – személyiségtorzulást – kell adaptáljon a túléléshez, és ezt a jelentős módosulási mértéket tökéletesen ki is lehet mutatni náluk. Általában a korai felnőtt korba is így érkeznek, és ezáltal az érvényesülésükhöz szükséges, a sikeres és boldog életüket támogató személyiségjegyeik teljes eltiprásra kerülnek. Ezt az oktatási rendszer, sokszor a sportközösségek, és ezek nyomására maga a család is komolyan és véglegesen végrehajtja, ha nem figyelünk külön arra, hogy ez ne történhessen meg. Egyszerű tehát a dolgunk szülőként: nem engedhetjük azt, hogy a felnőtt korra komoly vezetővé váló, irányító szerepet betöltő, sikeres, győzelemorientált gyermekünk alap személyiségjegyei eltűnjenek gyermekkorban. Vagyis a feladatunk ezek minden körülmények közötti megőrzése, a társadalommal történő elfogadtatása. Szükségünk lesz alkura is, és gyermekünknek is szükséges lesz kompromisszumokat kötni élete során, de ennek tudatosan kell történnie, nem csaphat át személyiségmódosulásba. A RULER gyermek nevelésével kapcsolatban az első és legfontosabb, hogy szülőként ki kell vívnunk a gyermek tiszteletét. Félre ne értsük. Csak azért, mert mi vagyunk a szülők, a RULER gyermekünk nem fog tisztelni. Ő az eredményekre, a teljesítményre reagál elismeréssel. Tudomásul kell vennünk, hogy számára a szülők által elért siker, annak tudatos kommunikálása a gyermek felé elengedhetetlen eszköz a neveléshez. Ők ismerik a pénz nyelvét. És a tisztelet alapfeltétele, hogy a szülők biztosítják számára a pénzt. Ne lepődjünk meg azon sem, ha a javakból sosem elég. Egy RULER mindig többet akar. A RULER gyermeknek el kell magyarázni már egészen kis korban, hogy mi apa és anya feladata, hogyan hat ez a családra, az ő jólétére. Ha apa például nem ér rá elmenni megnézni egy nagyon fontos mérkőzést, mert dolgoznia kell, a RULER gyermek számára el lehet magyarázni, hogy mindez azért történik, mert apának most pénzt kell keresnie, hogy abból a gyermek jó életet tudjon élni. Tudom, furán hangzik az ilyen típusú kommunikáció egy gyermek felé, de konkrét tények és tapasztalatok bizonyítják, hogy már általános iskolás kortól kezdve fogékonyak ezekre az információkra. A pénz számukra fontos, abban fejlődni akarnak. Számukra a zsebpénz, főként ha az elvárásokhoz, eredményekhez van kötve, tökéletes motivációt jelent. Ráadásul ezzel már igen korán fejlesztjük a pénzügyi érzékét, ami egy RULER gyermek esetében elengedhetetlen. A RULER gyermek nagyon gyorsan lelkesedik egy új dologért, főként ha az „menő” a társak körében. Aztán amilyen gyorsan próbálja átnyomni akaratát a szülőkön, a megszerzett dolgokat olyan könnyen el is felejti, és igen gyorsan továbblép. Egy valami biztos, a státusz, a többiek előtt mutatott imázs már igen fiatalon tetten érhető bennük. Szeretnek „cool arcok” lenni, a menő fiúk/lányok, akiket mindenki irigyel a közösségben elfoglalt előkelő szerepükért.

A RULER gyermeknél alapvetés, hogy energiáit le kell kötnünk szülőként. Meg kell találni azt a hobbit, ami karban tartja folyamatosan meglévő dominanciáját. A legjobb megoldás a mozgással járó hobbik erőltetése, elsőként a sportot ajánlatos támogatni. A gyermekben kezdetektől fogva ott tombol a győzni akarás, vagyis adjunk teret neki. Azt viszont ne tekintsük tragédiának, ha egy adott sportot gyorsan abbahagy. A RULER gyermek keresi a sikert, ott fog megmaradni, ahol győzni tud, valamely körülmények között a legjobb tud lenni. Ebben támogatnunk kell. Ha egy hobbit abba akar hagyni, legyünk biztosak benne, hogy nem csak azért teszi, mert a szokásos „nem vagyok kitartó” énje jelentkezik, és épp egy kellemetlen falba ütközött. Ha viszont valóban arról van szó, hogy a hobbi, a sport kudarcélményeket okoz számára, akkor legyünk a segítségére abban, hogy otthagyja a számára mérgező környezetet.

3.1.5. A RULER gyermek és az iskola

A RULER gyermek nem szeret tanulni. Általában igen éles eszű és gyorsan tanul, viszont felületesen. Korai gyermekkorban könnyen emelkednek ki a közösségből, hiszen pillanatok alatt sajátítanak el új ismereteket. Viszont a tanulás állandó rutinszerű jellegét nem tudják elviselni. Ilyenkor jön az, hogy elkezdenek azon gondolkodni, mivel lehet érdekesebbé tenni a napokat. Nem riadnak vissza a szabályok megszegésétől. Nem áll messze tőlük, hogy keressék a „balhét”, hiszen a közösségben kivívott pozíciót minden körülmények között meg kell védeniük. A társaik általában követik őket, vezérként tekintenek rájuk, és ritkán látni egy RULER gyermeket egyedül az iskolában. Javarészt hasonló menő arcokkal vannak körülvéve, de azért arra figyelnek, hogy náluk dominánsabb ne legyen a baráti körön belül. Két dudás egy csárdában elméletnek nem hívei. A tanárok számára igazi kihívást jelentenek. Nagyon nehéz fegyelmezni őket, mert számukra egy büntetés, vagy egy rosszabb jegy teljes mértékben megéri, ha ezzel az osztály előtt megmarad a hatalmuk. Többnyire ők az osztály szónokai, akik felveszik a harcot a tanárokkal szemben is. Ők azok akikkel általában a legtöbb gond van, és a szülők állandó panaszokkal vannak ellátva. Nagyon sok esetben az otthoni viselkedés teljesen távol áll az iskolaitól. Mint ahogy már említettem, mindennek alapja a tisztelet. Ha a RULER gyermek tudja, hogy kinél van az igazi hatalom, és azt tiszteli, akkor viselkedése más irányt vesz. Általában az iskolában a dominanciában alattuk lévő személyiségeket találják meg, és ha az éppen egy felnőtt, az sem okoz problémát. A RULER gyermek felépíti saját státuszát. Ami mindig azon alapul, hogy kicsit vagy nagyon, de többet mutat a valóságnál. Pénzesebbnek, hatalmasabbnak, jobbnak mutatja, kommunikálja családját a társak előtt. És arra kínosan vigyáz is, hogy ez a kép ne omolhasson össze. Ha alapvetően gazdag családból származik, akkor mindez nem okoz különösebb kihívást és viselkedéstorzulást. Ha viszont egy RULER gyermek otthoni körülményei távol állnak attól a státusztól, amit ő a közösségben képvisel, sok esetben „szégyelli családját”. Azt, hogy egy RULER gyermeknek mekkora baráti köre van, ez utóbbi helyzet alapvetően határozza meg. Ha szerényebb körülmények között él, akkor nagyon nehezen enged be bárkit is saját életébe. Próbálja osztálytársait, barátait távol tartani a valóságtól. Ha az otthoni körülmények megfelelnek annak a képnek, amit ő mutatni akar magáról, akkor büszkén dicsekszik ezzel. Tudomásul kell venni szülőként, hogy egy RULER gyermek számára az anyagi javak, melyek a státuszt definiálják, már általános iskolás kortól kezdve kiemelten fontosak. Egyébként ez nagyon jelentős motiváció is számára, mellyel komoly nevelési eredményeket is el lehet érni. És azt is tudnunk kell, hogy ha azt akarjuk, hogy RULER gyermekünk ne szégyellje azt, hogy egyszerű munkásként keressük a pénzt, akkor ezt külön meg kell tanítani számára. Nem akar ő rosszat, csak kedveltebb és menőbb akar lenni a társak előtt. Tehát ha apa mondjuk egy csoportvezető a munkahelyén, akkor a RULER gyermek minimum osztályvezetőként, de lehet, hogy még magasabb pozícióban lévő alkalmazottként fogja „eladni” őt a társak előtt, és kínosan fog ügyelni arra, hogy a kis füllentés soha ne derülhessen ki. Amennyiben a turpisság kiderül, arra komoly ellentámadással reagál. Alapvetően jellemző rájuk, hogy nem jól tűrik a kritikát. Sokszor tesznek hangzatos, óvatlan, hirtelen kijelentéseket, és nem ismerik be ha tévedtek. A lebukáskor ellentámadásba lendülnek, és hangosabbak, erősebbek, sokszor agresszívabbak akarnak lenni az ellenfélnél. Merthogy mindenki aki kérdőre vonja, kritikával látja el, az abban a pillanatban ellenséggé válik, még ha egy rajongásig szeretett családtagról is beszélünk.
A RULER gyermek egyéni érdekek mentén éli életét, és azzal társul, aki egyéni céljai elérésében valódi támogatást tud biztosítani. Nem lelketlenek ők, csak céltudatosak, és céljaik mentén képesek áldozatokat hozni, még ha az sokszor fájó, érzelmi áldozat is. Korán tisztában vannak azzal, hogy mit akarnak, de ne lepődjünk meg, hogy a nagyon tudatos célok időről-időre változnak, és az új cél irányába ugyanakkora lendülettel indul, mint egy épp most eldobott cél esetében tett pár hónappal azelőtt.

Ha RULER gyermekünk van, mindig legyünk tisztában azzal, hogy egy kis vezető cseperedik fel a kezünk alatt, vagy egy olyan élsportoló, aki a krízishelyzetben is a legjobbat tudja nyújtani. Egy olyan kis embert nevelünk, akit követnek majd az emberek, és természetesen ez domináns és határozott fellépéssel jár, amit néha nagyon nehéz szülőként megélni. De akármilyen nagy kihívás is, ne tegyük tönkre a kicsi RULER életét azzal, hogy saját magunk számára a könnyebb életet választjuk.

3.2. AZ INDIVIDUAL

3.2.1. Az INDIVIDUAL személyiségtípus általános jellemzése

Ebbe a személyiségtípusba tartozó személyek kreatív, dinamikus, állandóan mozgásban lévő emberek. Rövid távon hatalmas energiákat képesek megmozgatni, és ezzel az energiával környezetüket is mozgásba tudják hozni. Optimista emberek, akik a világot a napos oldaláról szemlélik. Nem szeretik a konfliktusokat, próbálnak a jó kapcsolatokra törekedni. Könnyen építenek új emberi kapcsolatokat, nagy társaságra tudnak szert tenni igen rövid idő alatt, és ennek a társaságnak általában a középpontjaivá válnak. Ez a szerep nemcsak tetszik nekik, de jól is áll személyiségükhöz. A „színpad” számukra fontos, akarják mások figyelmét, így érzik jól magukat. Az INDIVIDUAL személyek nagyon kreatívak, ráadásul a kreativitást a szó valódi értelmében hozzák. Képesek vadonatúj dolgokat teremteni a semmiből. Éles eszű emberek, átlátják a legnagyobb káoszt is, és igen jó érzékük van ahhoz, hogy mindig „talpra essenek”. Kommunikációjuk kiemelkedő. Nemcsak jók benne, hanem hatásosak is. Képesek befolyásolni a környezetüket kommunikációjukon keresztül, ezáltal saját céljaik irányába tudják állítani őket. Ahol fel kell rázni egy „alvó” helyzetet, ott tökéletes megoldás az INDIVIUAL személy. Imádják az új dolgokat, az új kihívásokat, sőt keresik is azt egész életük során.

Mint minden személyiségtípusnak, természetesen nekik is megvannak a saját kihívásaik saját magukkal szemben. A gyorsaság, az azonnali cselekvés kiszámíthatatlanná teszi őket. Nagyon nehezen tudnak döntést hozni, illetve egy döntést azonnal meghoznak, de egy pár órán belül képesek teljesen felülírni azt. Általában beszédesek, de nagyon rosszak, mint hallgatóság. Ezért aztán információt nehezen gyűjtenek, így döntéseik, fellépésük felületessé válik. A felületesség az emberi kapcsolataikra is jellemző. Nagyon sok emberrel vannak körülvéve, de igen önzők tudnak lenni, így a kapcsolataik jelentős részével mélyében nem foglalkoznak. Ők tipikusan azok az emberek, akik túlzásokkal fogalmaznak. Akik nem kedvelnek valakit, hanem imádnak. Pont a csalódást is ezzel okozzák a külvilág számára, hiszen a kommunikációjukban mindig túlzások vannak, és amikor a körülöttük lévő emberek ráébrednek arra, hogy az elhangzottakat nem kell teljesen komolyan gondolni, akkor persze rossz a szájíz. Ők azok, akiknél nem fura az, hogy ötven legjobb barátjuk van, de lehet, hogy egyiknek sem emlékeznek a születésnapjára, így aztán fel sem köszöntik őket. A kapcsolataikban az alapján szelektálnak, hogy ki képes a hangulatukat pozitív irányba terelni. A negatív embereket kerülik, még ha a legfontosabb családtagról is van szó. A kreativitásuk vitathatatlan, de az is, hogy kaotikus életet élnek. A káosz általában jellemző rájuk, és azzal nyugtatják magukat, hogy ők átlátnak rajta. De persze ez nincs így! Általában mindenhez értenek egy kicsit, de igazán mély szakmai tudásra nem tesznek szert. Persze ez nem gond, mert tökéletes kommunikációjukkal egészen jól elfedik tudásbéli hiányosságaikat. Imádják a változatosságot, de ennek negatív oldala, hogy nem tudnak megmaradni egy helyben. Ebből kifolyólag lojalitási szintjük nagyon gyenge. Hamar megunnak egy munkahelyet, pozíciót, egy lakókörnyezetet, de még a társukat is. Nagy kihívás számukra egy kapcsolatot életben tartani, mert egy-egy új ember mindig érdekesebb a számukra a már ismert, rutinszerű lehetőségeknél. Teljesítményük, koncentrációjuk nagyban függ aktuális hangulatuktól. Amennyiben „süt a nap”, akkor minden rendben, teljesítményük a vártnál nagyobb is tud lenni, amikor viszont „sötét van”, akkor bizony sötétbe borul minden körülöttük. Véleményük, reakcióik pillanatok alatt tudnak változni, és ezzel komoly fejfájást okoznak környezetüknek. A legkevésbé stabil személyiségtípus, akire nagyon sokan úgy gondolnak, mint olyan emberre, akire nem lehet számítani, akire nem lehet építeni. Az esetek többségében, ha csak nem tudjuk tökéletesen kezelni az INDIVIDUAL típust, akkor ezek a vélemények valósak is.

Az INDIVIDUAL személyek a válság legnagyobb vesztesei voltak az üzleti életben. A válság előtti időszak ugyanis az értékesítésről szólt, még ha a bevételek megszerzéséhez sokszor az emberek, a vevők megvezetésén keresztül vezetett is az út. A gazdasági lufik fújásában nagyok, és pont e miatt nagyon sok szakember, vevő, átlagember teljes mértékben az ő nyakukba varrja a válság létét. Nem állnak messze az igazságtól, és ennek eredményeként az üzleti életből, a menedzservilágból szinte kitették ezt a típust a válság utáni években. Az emberek nem tűrték tovább a vég nélküli, valódi szakmai hátteret viszont nélkülöző kommunikációt. Valódi tényeket akartak, valódi információkat, minden különösebb színezés nélkül. Persze nem volt jó döntés e típus mellőzése, hiszen új ötletek, a dinamika, a kreativitás bizony tőlük jön. Azt tudomásul kell venni, hogy nem tudnak végrehajtani dolgokat. Az ötleteiket nem tudják megvalósítani. Így ha arra a területre nem keresnek támogatást, akkor elbuknak. Ha viszont kiépítik a hátteret, akkor hihetetlen sikerekre képesek, amit a világhírű start-upok története ékesen bizonyít! A mai üzleti életben már nagyon jól kezelik az INDIVIDUAL típust, nem értékelik túl, de tudomásul is veszik az elévülhetetlen értékeit! Egy üzletben mindenképpen szükség van rájuk, sőt motorjai a fejlődésnek. Éppen ezért vissza is kerültek a menedzser életben is a kellő helyükre, és a legsikeresebb modern cégek kétpólusú irányításában ők viszik a frontoldalt. Hiszen abban ők felülmúlhatatlanok.

3.2.2. Az INDIVIDUAL felnőtt magánélete

Érdekes, semmiképp nem unalmas az az élet, ami egy INDIVIDUAL személy mellett ránk vár. Hiszen ő szórakoztat, és szórakoztatni akarja magát. Mindig történik valami érdekes, a legnehezebb szituációkban is fel tudja rázni családtagjait. A társaság középpontja, de tudomásul kell venni, hogy számára a tágabb értelemben vett család is elsősorban egy színtér, vagy eszköz ahhoz, hogy ő szabadabb életet éljen. Bár ezt nagyon aranyosan és szimpatikusan adja elő. De nem jellemző rájuk az önfeláldozás. Ha neki mondanivalója van, azt mindenkinek meg kell hallgatni, de ha hozzá szeretnének beszélni, azt minden gond nélkül figyelmen kívül hagyja. És ez számára így természetes. Az életet élvezni kell, mégpedig ma! Ez a mottója. Ebben az igyekezetében viszont nem foglalkozik az alapvető biztonsági faktorokkal sem. Imád pénzt költeni. Az esetek többségében többet is, mint azt megtehetné. Ők tipikusan tovább nyújtózkodnak, mint ahogy a takarójuk ér. Bár általában takarójuk sincsen, hogy ne érezzék a határokat. Ők azok, akik mindig pénzszűkében vannak, és ehhez mindig megtalálják a megfelelő magyarázatot, milyen külső körülmények taszították őket ebbe a helyzetbe. Nem szeretik a szabályokat. Egy agyonszabályozott kapcsolatból menekülnek. Igaz, számukra sok esetben az alapvető kapcsolati szabályok is nagy kihívásnak bizonyulnak. Már csak azért is, mert imádják az újdonságot, és minél idősebb egy kapcsolat, annál kevésbé mondható el, hogy újnak számít. Viszont rutin életet biztosít, amiből menekülnek. Ha egy beszélgetésben azt hallom, hogy valaki arról számol be, hogy többször elvált, és mondjuk most házasodik negyedszer, az a személy biztosan INDIVIDUAL. Meg kell találniuk azt a személyt, akivel élvezni tudják az életüket. Fiatal korukban ezért általában saját személyiségtípusukból választanak, majd idősebb korban, ráébredve az állandó kiszámíthatatlanság okozta károkra, egyre inkább fordulnak a pszichológiai kör ellentétes pólusa irányába, és EXPERT társra lelnek, aki mellett hosszú távon meg is maradnak. Nem fogják olyan mértékben élvezni az életet, viszont ezt képesek feláldozni. Az INDIVIDUAL személy életében óriási kihívás a gyermek születése. Hiszen a szabadságát, ami számára a legfontosabb elem az életben, egy újabb személy fogja korlátozni. Nagyon sokszor ezért úgy döntenek, hogy a gyermek születésekor be is módosítják személyiségüket, és eldobják INDIVIDUAL lényüket. Így aztán a gyermek kap egy szürke, boldogtalan szülőt, amivel sokra nem megy az életben. Az INDIVIDUAL személynek el kell fogadnia, hogy imádja saját magát előtérbe helyezni, ezt környezetének is meg kell értenie, és csak azért, mert a társadalmi hagyományok ezt nem nézik jó szemmel, ezért ő nem fog megváltozni. Viszont ezzel a személyiséggel kaphatunk olyan pozitívumokat, amire egyik személyiségtípus sem képes, és ez a „csomag” együtt jár. Az egészéről kell döntenünk, hogy tetszik vagy sem!

3.2.3 Az INDIVIDUAL gyermek általános jellemzése

Állandóan izgő-mozgó, dinamikus, kreatív, kommunikatív, egy igazi szórakoztató figura. Figyelmet akar és követel magának minden körülmények között. Nem erőszakosan, mint a RULER, hanem a maga finom, na jó, néha nem annyira finom módján. Sokszor kérdezik a szülők, hogy ha mindkét személyiségtípus a figyelmet vadássza, honnan tudja egy gyanútlan szülő, hogy épp melyikről van szó. Egyszerű a dolog, szoktam mondani: a RULER kisgyermek csak követeli a figyelmet, és olyankor a lényeg, hogy ne figyeljen másra a szülő, csak vele foglalkozzon. Ez általában akkor történik, ha a szülő vagy az épp kiszemelt figyelem tárgya mással foglalkozik. Tehát a RULER esetében inkább a „ne vele, hanem velem foglalkozz” van a fókuszban. Az INDIVIDUAL gyermek esetében nem erről van szó. Ha rájön a szórakoztatási, figyelemkeresési roham, akkor mindegy, hogy ki, mivel vagy kivel van elfoglalva, rá kell figyelni mindenkinek! Viszont ezért cserébe kapunk is ám valamit: egy jó adag műsort. Az IINDIVIDUAL gyermek táncol, bohóckodik, bukfencezik, amire szükség van egy kis „tapsért”. Nehogy rosszul fordítsuk a dolgot: nem udvari bolondok ők! Illetve, fordítsuk csak rosszul, ha akarjuk, mert ők ezen biztosan nem fognak megsértődni. Nagyon jellemző az ilyen típusú gyermekekre, hogy igen korán kezdenek el kommunikálni, mutogatni, rángatni anya szoknyáját, ahogy azt illik, ha még nem tudnak beszélni. No de amikor a beszéd boldogsága megérinti őket …ajjaj…na akkor kösse fel mindenki azt a bizonyos alsóneműt. Mert az ilyen típusú gyermekek beszélnek, cseverésznek, és az sem baj, hogy pöszén, félszavakkal, nem értelmes mondatokkal, teljesen mindegy, csak beszéljenek, járjon a nyelvük. Imádnivalók, aranyosak, persze egy ideig. Megvan az a kisgyerek, aki két felnőtt párbeszéde közben a felnőttek közé ugrik, és rákezd a mondókára? Na, ha ilyen látunk, akkor ne legyen kérdés, hogy INDIVIDUAL gyermekkel van dolgunk. Azért történhet meg mindez, mert ahogy a jellemzésnél láttuk, ez a típus nem a tökéletesség vagy a maximalizmus híve. Vannak olyan kisgyermekek, akik nagyon nehezen kezdenek el beszélni, mert tökéletesen akarnak szerepelni. Az IDIVIDUAL-t ez nem feszélyezi. Ők azok, akik minden gond nélkül produkálják magukat a nagyközönség előtt. Persze egy kicsit kéretik magukat, és szeretik üzenni, hogy ők aztán önállók, de még ha az elején nem is kezd rá az épp tanult versikére, biztos, hogy a kellő pillanatban odateszik a sorokat a közönség szórakoztatására. Az INDIVIDUAL kisgyermek az, akivel úgy „tele van a szoba”, ahogy mondani szokás. Sokat mozog, óriási energiaszintje van, majd nagyon gyorsan el is fárad. Fontos tudni, hogy náluk az élet lételeme a társaság, ráadásul a nagy társaság. Ez persze azt is jelenti, hogy nem tudnak egyedül lenni. Nem tudják elfoglalni magukat. Nincs olyan játék, ami mellett órákig le tudnának tapadni, és ez komoly kihívást jelent a szülőknek. Ha valaki nincs felkészülve egy INDIVIDUAL kisgyermekre szülőként, nevelőként, akkor egy karakteres INDIVIDUAL gyermek képes az idegein táncolni. Nem szeretik a határokat. Éppen ezért folyamatosan feszegetik is. Viszont nem vitathatja el tőlük senki azt az érdemet, hogy a legszórakoztatóbb kis fazonok. Úgy tűnt volna, mintha eddig e típus egy-két éves verziójáról beszéltem volna? Elnézést. Félreértették! Felnőtt korban is ilyenek legbelül. És ez így van rendjén. Így tudnak nagyot alkotni, így tudnak egyediek lenni, így tudnak a semmiből új dolgokat teremteni. Mert bizony ők képesek ezekre. Az egy másik kérdés, hogy a szülők, a nevelők, a társadalom első perctől kezdve megpróbálják ezt kiverni belőlük. Nem tudatosan, csak úgy a könnyebb kezelhetőség kedvéért. Ezért van az, hogy minél idősebb az IDIVIDUAL gyermekünk, annál nehezebb beazonosítani az eredeti személyiségét szabad szemmel, hiszen már „jólfésült” lett. Mi ezt úgy fogalmazzuk meg magunknak – mármint mi, akik a módosítást végrehajtottuk –, hogy „jól nevelt kisgyermek lett belőle”, de nehogy elhiggyük, amit mondunk! Fontos számukra a változás, ez tartja életben őket. Ne akadjunk ki, ha egy játékért esetleg reklamál a gyermek, és már másnap nem is néz rá a friss szerzeményre. Ha rajong egy foglalkozásért, két hét múlva pedig úgy kell vonszolni őt kedvenc hobbijára. Az új dolgok számukra nem kihívást, hanem új társaságot, új figyelmet jelentenek, tehát hadd jöjjön. Ugyanaz persze itt is igaz, mint a RULER gyermekek esetében, hogy ha a kisgyermek otthon megkapja a tökéletes figyelmet, akkor aztán el nem akar szakadni otthonról. De ez csak a kezdeti „hiszti”. Ja, mert hogy ők a hiszti és a dráma nagy királyai, királynői. Ezt érdemes nem elfelejteni, hiszen nekik a későbbiekben is színpadon kell állniuk. Ha nem is színészet vagy művészet, de egy darabka színpad mindenképp kell nekik a boldogsághoz. Ha nem láttak még valódi természetes Oscar díjas alakítást, akkor nézzenek meg egy igazi, elemében lévő IDIVIDUAL kisgyermeket. És amíg a RULER gyermek azért csapja ki a hisztit, mert valamit követel, és ha megkapta, a dráma lezárult, az INDIVIDUAL gyermek sokszor csak a show kedvéért műveli mindezt, és minél nagyobb a show, annál inkább élvezi azt. Persze ugyanez nem mondható el a show többi szereplőjéről, például a szülőkről.

3.2.4. Az IDIVIDUAL gyermek nevelése

Ha erről a típusról beszélünk, egyik kedves barátom jut mindig eszembe. No nem is annyira ő, hanem drága, hihetetlen jófej kis IDIVIDUAL fiacskája. Még élek nem felejtem az édesanya arcát, amikor babalátogatóba jutottunk el hozzájuk. Persze már ideje korán beszéltünk arról, hogy az első jelek is azt mutatják, hogy a gyermek típusa ez lesz, tehát készüljenek fel, de hát más az, amikor a kórházban a születése után szinte azonnal látja az ember, hiszen ebben a megtiszteltetésben is részem volt. Szóval odaértünk a babalátogatóba, és a mindig tökéletes jelenléttel bíró, mind külsőleg, mind belsőleg a maximális egyensúlyt felmutató édesanya szinte zombiként jött köszönteni bennünket. Akkor még a saját lábán, de akkor ezt még nem tudtam, hogy ez bizony nagy eredmény. Mondta az én kedves barátom, hogy hát nem sokat alszanak, és a kedves édesanya pedig óránként fent van a ház új urával, de tudják hogy van ez, amikor hallja az ember: hát persze, újszülött van a háznál, nem alszanak napi 8-10 órát. No de a napnál is világosabb lett, hogy itt valóban erről volt szó. Mármint hogy az édesanya konkrétan nem aludt. Ja, és mindezt nem hetekig, mint egy „normális”, mondjuk SUPPORTER gyereknél. Nem. Nekik egy igazi karakteres IDIVIDUAL jutott. Tehát ez így ment hónapokig, sőt több mint egy éven keresztül. De amikor fent van, hihetetlen szórakoztató kisgyerek, megtölti a teret, és pontosan az okos INDIVIDUAL módjára: nem nyomulós, nem agresszív, csak mozog, megy, szórakoztat. Azóta növekszik a csöppség, és hát szaval, táncol, a család középpontja. Merthogy így viselkedik egy INDIVIDUAL gyermek, akit nem akarnak megtörni. Persze a gyermek személyiségének őrzése mellett nagyon fontos feladat a nevelésben, hogy megtanítsuk az alapvető beilleszkedési szabályokra. Ne akarjunk szabálykövető és szabályépítő gyermeket nevelni egy INDIVIDUAL-ból. Egyrészt soha nem fog sikerülni, másrészt elfojtjuk az igazán értékes személyiségjegyeit. Viszont alapvető szabályokat betartó gyermeket kell formálnunk belőlük. Ne ijedjünk meg, az elején borzalmasan nehéz feladat lesz. Sok alapelv azt mondja, hogy minden körülmények között következetesnek kell lenni minden gyermekkel. Ezt azért árnyalni kell egy kicsit az INDIVIDUAL gyermek esetében. Fontosak a szabályok. De ha azt akarjuk, hogy a valóban fontos szabályokat tartsa be a gyermek, akkor teret kell neki engedni, hagyni kell levegőt venni. Ha például az fontos, hogy az iskolába minden nap rendesen viselkedjen, beérkezzen időben, akkor fókuszáljunk erre. Ne akarjunk még több szabályt azokra a napokra a nyakába akasztani. Tartsunk szabályokat csak azért, hogy majd „együtt megszeghessük” velük. Ha például minden nap nyolc órakor kell ágyba menni, de jól teljesített az iskolában, vagy egy nagyon fontos szabályt betartott, akkor jutalmazzuk meg a „szabály megszegésével”, hogy „ma tovább fennmaradhatsz”. Na de ez önmagában életveszély lenne, ha nem kommunikálnánk pontosan, hogy miért jár a jutalom. Tehát a mondatot be is kell fejezni mondjuk úgy, hogy „azért, mert a dolgozatod nagyon jó lett”. Ha a RULER gyermeknél a pénzre és a státuszt kifejező dolgok, tárgyak megvásárlására fókuszálunk a jutalmazásnál, az INDIVIDUAL gyermeknél egyértelműen a „szabályok feloldására” kell helyeznünk a hangsúlyt. És gondolom, hogy sokan ezzel nem értenek egyet, de nekik még nem volt INDVIDUAL gyermekük! Az ilyen típusú gyermek másik fontos nevelési szabálya: mozogni kell vinni. Ráadásul úgy, hogy közben szerepelni is tudjon. A hobbiban irányítsuk a szerepléssel járó dolgok irányába, mert azok közül előbb-utóbb megtalálja a magának valót. Az se térítsen el bennünket célunktól, hogy félénknek mutatja magát, mert ez csak az otthoni biztonságos környezetből való kikerülésnek köszönhető. Ők azok, akiknek sportolni, színészkedni, táncolni kell.

3.2.5. Az INDIVIDUAL gyermek és az iskola

Hűha, az első szó, ami eszembe jut: kihívás. Ha INDIVDUAL gyermekünk van, akkor készüljünk fel az általános magyarázkodásra a közösségek tekintetében. Nagyon hasonló a helyzet a RULER gyermekekhez, csak amíg a RULER igen hamar észreveszi, hogy saját céljai elérése érdekében milyen szerepet kell mutatnia, az IDIVIDUAL bár ugyanilyen gyorsan átlátja a helyzetet, nem annyira célorientált, hogy ezt az információt a viselkedésébe is átvigye. Szóval ők aztán gerjesztik a hangulatot. Alapeset, hogy az óvodában, iskolában unatkoznak. Ha egy nevelő nem tudja lekötni a figyelmüket, akkor majd ők szórakoztatják magukat és a teljes közösséget, mivel pozitív, optimista emberek, akik számára a jó hangulat nélkülözhetetlen. De hát nincs igazuk? Nem tudnak sokáig koncentrálni egy dologra. Sőt, a koncentrációkészségük általában gyenge. Imádom amikor ezt nagy megállapításként közlik a szülővel, mintha valami pszichés probléma lenne a gyermekkel. Természetes, hogy oda kell figyelni a tanulás egyes elemeire, de hát kedves nevelők, tegyék érdekessé a gyermek számára a tanulást! Valóban legyen meg a tanulás élménye. Éppen ezért az INDIVIDUAL gyermek teljesítménye nagyon ingadozó, sokszor megmagyarázhatatlan. Az egyik évben zseni matematikából, a következő évben bukásra áll. Biztosan történt valami a tanítási rendszerben, amire így reagált. És ez a fajta hozzáállás minden területen elmondható róluk. Nagyon értelmesek, hihetetlenül gyorsan tanulnak, gyorsabban, mint a RULER gyermekek, viszont sokkal felületesebbek is náluk. Általában jellemző rájuk, hogy pillanat alatt átlátják a helyzetet, gyors logikával eljutnak egy jó szintre, de az adott téma mélysége már nem érdekli őket. Nem szeretnek egy helyben ülni. Számukra a hagyományos, könyv alapú tanítás kudarc. Hacsak abból a könyvből nem ugranak elő különböző színes figurák. Ezzel nem azt mondom, hogy műveletlenek lesznek, mert nem akarnak olvasni. Majd ami igazán érdekli őket, arról olvasnak noszogatás nélkül is. De az is biztos, hogy ha már lehet választani, akkor inkább megnéznek majd róla egy jó filmet. Számukra az audiovizuális oktatás a tökéletes irány. És ha már teljesítménynél tartunk: ahogy említettem nagyon gyorsan tanulnak meg bármit felületesen, és egy igen profi kommunikációval remekül el tudják adni a kis tudást is a nagyvilág felé. Ha szóbeli vizsgára kerül a sor, akkor nyert ügyük van. Mindig kimagyarázzák magukat, ha egy kis esély is van rá. Ők azok, akik sokkal kevesebb tanulással is igen nagy önbizalommal vágnak neki a vizsgáknak, és jobban is teljesítenek sokkal többet tanuló társaiknál. A közösségeken belül feltűnő, egyedi szerepet akarnak betölteni, és általában sikerül is nekik. Ők azok, akik mindenkit ismernek, mindenkivel van némi kapcsolatuk, de igazán mély barátságokat nem feltétlenül kötnek. Ugyanúgy, mint a játékok, hobbik esetében, az emberek is untatják őket egy idő után. Igencsak érdekes, és számukra nagyon fontos területről kell érkeznie az adott embernek ahhoz, hogy figyelmüket folyamatosan fenn tudja tartani. Ha viszont ezt megtalálják, akkor egy életre szóló barátságot kötnek. A hagyományos iskolarendszerből kilógnak. De megnyugtatok mindenkit, hogy ezt ők pontosan így is akarják. Jól érzik magukat „renitensként”, akikről mindig beszélnek a tanárok. Már gyermekként is jellemző rájuk a jelentős mértékű hangulatváltás – akár egyik napról a másikra – és ezt a szülőknek tolerálniuk kell. Igen, egy színjeles IDIVIDUAL gyermek biztosan fog hozni egy hatalmas buktát időről időre. Nehogy nekiessünk olyankor! Az INDIVIDUAL gyermeket óvatosan kell büntetni, és mindig meg kell védeni a nevelők előtt. Főként az átlag óvónők, tanárok előtt. Amikor azzal jönnek, hogy kilóg a csoportból, osztályból, nem figyel oda a szabályokra stb. Tudom, hogy a pedagógusokkal együtt kell dolgozni, de ha valaki nem ismeri fel és nem tudja kezelni az INDIVIDUAL gyermeket, az nem is igazi pedagógus. És ilyenkor szülőként érdemes „értetlenül állni” a hallottak előtt, és otthon tisztázni mindezt a szabadság megvonásával. Miért fontos ennek a sajátos bizalmi kapcsolatnak a kialakítása egy ilyen típusú gyermekkel? Mert nem erényük az, hogy minden körülmények között az igazat mondják. Ez a típus egyrészt nagyon hajlamos kiszínezni a történeteket, másrészt nem áll messze tőle az igazság elhallgatása. Amíg a RULER gyermek ezt azért teszi, mert konkrétan büntetést akar elkerülni, tehát alapvetően érdeke kötődik hozzá, az IDIVIDUAL csak azért teszi mindezt, hogy „ne rontsa el a napot”. Nyilván a sajátját sem, de úgy általában senkiét. Az INDIVIDUAL gyermek önző, ezzel is tisztában kell lennünk. Odáig nem szabad eljutni, hogy unatkozzon, mert akkor ha más nem, beleköt társaiba, tanáraiba, szüleibe, csak hogy végre történjen már valami.

Ha INDIVIDUAL gyermekünk van, akkor készüljünk fel egy igen szórakoztató életre, amikor néha gyermekünk a mentális borotvaélen táncol, és még imádja is. Műsor, dráma, hiszti, tánc, teljesen mindegy, fő a produkció és a taps. Sok start-up tulajdonos, felfedező, művész, színész, élsportoló rendelkezik e személyiségtípussal. Amikor az INDIVIDUAL gyermekünk miatt esetleg századszor rángatnak be az iskolába, előtte mindig emlékezzünk ezekre a sorokra, mint ahogy arra is, hogy ha megőrizzük valódi énjét, akkor a felsoroltak egyike válthat belőle.

3.3. A SUPPORTER

3.3.1. A SUPPORTER személyiségtípus általános jellemzése

Azt bátran elmondhatjuk e személyiségtípus elemzésének elején, hogy a SUPPORTER típus megítélését övezte, övezi a mai napig a legtöbb félreértés a sportban. Alapvetően feltételezni akarjuk, hogy az emberek csak akkor lehetnek sikeresek, ha átlagon felüli képességekkel rendelkeznek, és ezt persze minden körülmények között elő tudják rántani, ha arra szükségük van. A SUPPORTER típus alapvetően empatikus, emberszerető, emocionális, a saját érdekeit sokszor mások érdekei után helyező karakter. Követő személyiségtípusnak is nevezzük őket, hiszen számukra nagyon fontos a társadalmi elvárások, általában a „tömeg” követése. Ami a legtöbb ember számára megfelel, az biztosan jó. Kapcsolatépítésben óvatosak, általában nem szeretik az új dolgokat, új kapcsolatokat, éppen ezért nehezen kezdenek új irányokba. Viszont, ha egy kapcsolat első lépései megtörténtek, akkor ők valóban törődnek a barátokkal, ismerősökkel, úgy általában az emberekkel, és persze a családtagokkal. Az új dolgoktól félnek, számukra nagyon fontos a rutin, a már ismert dolgok erőltetése. Ez legtöbb esetben korlátozza is fejlődésüket az üzleti életben. Egy igazi SUPPORTER nem rendelkezik RULER faktorral, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb kihívás az életükben a saját érdekeik érvényesítése. Ők azok, akiket könnyen el lehet nyomni, háttérbe lehet szorítani, és ez sokáig nem is zavarja őket. Nem szeretik vállalni a döntés felelősségét, és általában „döntésképtelen” embereknek titulálják őket. Ami általánosságban igaz az új irányokba történő elindulásnál. De korántsem igaz akkor, amikor egy családtaggal kapcsolatos problémáról van szó. Ebben az esetben ugyanis a leginkább proaktív típusnak számít. Ezért is nem szerettem soha, amikor a RULER személyiségtípust „dominánsnak” keresztelték, hiszen a SUPPORTER-ek tipikusan jó példái annak, hogy bizonyos helyzetekben hogyan lehetnek ők is domináns emberek. A SUPPORTER könnyen befolyásolható, és ez a tulajdonság teheti leginkább tönkre életét. Nem tudja kellően szelektálni az embereket maga körül, így sajnos a legtöbb esetben olyan személy is körülötte maradhat és irányíthatja őket, akik negatív hatással vannak rájuk. Könnyen tudják használni, kihasználni őket, és sokszor még hálásak is ezért, hiszen úgy élik meg, hogy egy erős „jóakarójuk” segíti döntéseiket. Rendkívüli empátiájuknak köszönhetően megértik az embereket, azok gondolkodását, átérzik problémáikat. Segíteni akarnak embertársaiknak. Nem érzik jól magukat, ha a körülöttük lévő emberek boldogtalanok. Hajlamosak a pesszimizmusra és az ok nélküli félelemre. Mivel a helyzetet mindig emocionálisan és sosem objektíven értékelik, így a helyzetmegítélésük és döntésük nagyban függ az őket körülvevő emberektől, társadalmi elvárásoktól. Nem akarnak kilógni a környezetből. Ez a cél életük minden területén jelen van. Nem akarnak feltűnő ruhákat hordani, nem akarnak márkás autót vagy drága, egyedi órákat, telefont. A hasznos, kipróbált, olcsó a legjobb. Fontos számukra, hogy bízniuk kell a termékben, amit megvesznek, de sajnos erre a reklámozók igen jól alapoznak, így a bizalom sok esetben nem reális. Általában lassú embereknek tartják őket. Főként a nem ismert helyzetekben, hiszen extrán óvatosak. Ők jellemző módon úgy gondolkodnak, hogy jobb inkább egyáltalán nem dönteni, mint véletlenül nem tökéletesen jó döntést hozni. Ez aztán meg is rekeszti őket az életükben. A többi típus sokszor látja el kritikával őket a tekintetben, hogy nincsenek különösebb igényei az élettel szemben. Ez egyébként igaz is. A mindennapi, átlagos dolgok tökéletesen boldoggá teszik a SUPPORTER embert. És ezt így kell elfogadni. Számára a pénz is csak addig fontos, amíg a biztonságos háttér felépítése megtörténik. Jellemzően olyan emberek, akik akár milliomosok is lehetnek, de ugyanúgy használják a tíz éves autóikat, ha azzal meg vannak elégedve.

Az üzleti életben nagyon sokan – csak úgy mint a sportban – nem alkalmazták ezt a típust, legalábbis nem meghatározó pozíciókra. Óriási tévhit övezte képességeiket, főként a menedzser szektorban. Sokan jelentették ki, hogy aki SUPPORTER, az nem alkalmas vezetésre. Aztán ha körülnézünk a világ leggazdagabb emberei között, a világ legsikeresebb cégeinek vezetői között, mindig is szép számmal voltak jelen. Az igaz, hogy az esetek általában nem tűntek annak, hiszen pontosan az ellenük támasztott ellenérzések miatt idejekorán megtanulták, hogy a jobb pozíciók megszerzéséhez szerepet kell játszani, RULER-nek kell mutatniuk magukat. Vezetőként tudni kell – mint minden típusnál –, hogy hol van a helyük. Új üzletet ne akarjunk építeni velük. Ne akarjuk felrázni általuk a leült üzletet. De ha egy cég egyben tartásáról, a meglévő szervezet emberközpontú menedzseléséről van szó, akkor nem hagyhatjuk ki őket a tervezésből. Rendkívül kitartó személyiségekről van szó, és hatalmas munkamennyiségre képesek. Az se tévesszen meg bennünket, ha mindezt állandó panaszáradat mellett teszik meg. Szeretnek panaszkodni, így vannak kódolva. És mivel ők egyértelműen úgy látják, hogy jogosan osztják meg félelemeiket másokkal, ezen sokat nem is tudunk változtatni, egyszerűen el kell fogadni ezt a tulajdonságot. A leglojálisabb személyiségtípusnak tartják, és valóban igaz, hogy nagyon nehezen váltanak. Sok negatívumot el tudnak fogadni, aztán egyszer csak betelik a pohár és a helyzet már menthetetlen, nincs észérv, ami visszatarthatná őket. Lojalitásuknál és stabilitásuknál fogva egy cég alapvető pillérei tudnak lenni, folyamatos üzletet tervezhetünk jelenlétükkel.

3.3.2. A SUPPORTER felnőtt magánélete

Azt kellene mondani, hogy a legjobb magánéletük nekik van, hiszen számukra a legfontosabb a család, és a társ. De az esetek többségében szükségük van a dominanciára, így aztán, bár alapvetően nem szereti a RULER típust, de számára pontosan azt az ellenpólust testesíti meg, amire mindig is vágyott. Ezért nagyon sok esetben alakítanak ki kapcsolatot RULER emberrel, ahol ők a támogató szerepet játszák. És bár sokszor akár megaláztatásnak is ki lehetnek téve a kapcsolatban, elviselik, hiszen az a stabil, erős háttér, amit kapnak cserébe, mindennél többet ér. Legnagyobb hátrányuk is pont az, hogy nem akarják, nem merik elmondani a véleményüket, hiszen úgy gondolják, az úgysem számít olyan mértékben, mint a másik félé. Úgy gondolják ,hogy „dolgokat le kell nyelni” ahhoz, hogy a kapcsolat konfliktusmentes legyen. Hiszen gyűlölik a konfliktust, és ennek elkerülése érdekében bármire képesek. Ezt a többi személyiségtípus gyengeségnek tartja, és sokszor illetik a hazug jelzővel. Hiszen amikor kérdezik egy adott problémáról, ő még mindig arra fókuszál, hogy neki kell megoldania. Aztán amikor nem sikerül, akkor persze robban a bomba. Egy SUPPORTER társ esetében nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy „most meg mi történik, ezt már megbeszéltük”. Igen, csak a SUPPORTER nem zárta le az ügyet a közösen elfogadott egyezséggel. Ez a magatartás pedig rizikó faktor elsősorban az őszinte személyiségtípus szemében. Ők a család kifejezés alatt a teljes, nagy családot értik, és nagyon nehéz számukra megkülönböztetett módon gondolni a saját kis családjukra. Ez szintén lehet konfliktuspont az életükben, főként akkor, ha a társ nehezen viseli, hogy a SUPPORTER-t a családja kihasználja. Ráadásul ő még boldog is ezzel a helyzettel. Családtagjaiért minden körülmények között küzd, viszont több helyzetben – pontosan a konfliktusok elkerülése, a béke fenntartása érdekében – nem áll ki közvetlen családja mellett. Aztán élete megfelelő szakaszában ráébred, hogy nem tud mindenki számára kedves ember lenni, és idősebb korban általában határozottabbak és szelektívebbek lesznek a környezetüket illetően. A SUPPORTER férfiak számára külön kihívás, hogy a család vezető szerepében tudjanak maradni, hiszen alapvető személyiségjegyei ezt nem teszik lehetővé. Éppen ezért ritka a személyiségmódosulás nélküli SUPPORTER személy. És milyen egy módosult SUPPORTER? No sokan ezzel azonosítják a RULER-t. Rendkívül bántó, kíméletlenül bele tud gázolni emberek lelkivilágába. Nem törekszik kompromisszumra, hiszen arra koncentrál, hogy mindenki elhiggye, ő bizony erős. Ezzel szemben az igazi RULER okosabb és taktikusabb. Nem gázol végig embereken, hiszen sosem tudhatja, hogy az adott ember nem keresztezi-e az útját a jövőben, és céljai érdekében esetleg nem tudja-e majd akkor használni őt. Vagyis a RULER megállapodásra törekszik, és bár kemény, határozott, nagyon ritkán „végez ki” embereket. Az üzleti életben ez egy nagy kihívás, és nagy félreértés övezi az egész jelenséget. Amikor munkavállalók arról számolnak be, hogy valaki zsarnok, autokrata, akkor nagyon könnyen „lerulerezik”, de az igazi szakember tudja, hogy egy jó nagy módosulással rendelkező SUPPORTER áll a háttérben. Az ilyen ember a magánéletét is tönkre tudja tenni rövid idő alatt, hiszen eltűnik a szerethető társ, apa, és csak egy állandó negatív hangulatot árasztó, kötekedő, sokszor agresszív személy marad. Azzal meg ki akar hosszú távra életet tervezni?

3.3.3. A SUPPORTER gyermek általános jellemzése

Az ebbe a típusba tartozó gyermekek az „álomgyerekek” a szülők és a nevelők számára, legalábbis az általános felfogás szerint. Miért is van ez így? A SUPPORTER gyerekek nyugodtak, tagjai akarnak lenni a közösségeknek – mármint úgy igazi tagjai – beolvadni oda és a társadalomba is. Nem tenni, nem mondani olyat, amivel kitűnnének onnan. Nem akaratosak, sőt akartuk érvényesítése komoly kihívást jelent számukra. Empatikusak, meg akarnak felelni az elvárásoknak, ezért általában nagyon jól viselkednek. Becsületesen elvégzik a rájuk szabott munkákat, minden tőlük telhetőt megtesznek otthon és az iskolában is azért, hogy szeressék őket. Nem gyorsak, nem feltétlenül okosabbak, mint az átlag, általában inkább átlagos képességekkel rendelkeznek. De ez legkevésbé sem jelenti azt, hogy minden területen és mindig átlagos teljesítményt nyújtanának. Éppen ellenkezőleg. A SUPPORTER gyerekek azok, akik valóban kitűnő tanulókká tudnak válni, akik nagyon jó sportteljesítményre képesek egy idő után. Tehát igenis kiemelkedőek tudnak lenni, és szüleik, nevelőik, edzőik nagyon büszkék lehetnek rájuk. Viszont azt is kell tudni, hogy ezeket az eredményeket hatalmas szorgalmuknak és kitartásuknak köszönhetik. Ha valamibe belekezdenek, lehet nem ők a legügyesebbek a folyamat elején, viszont állhatatos munkával felküzdik magukat a csúcsra. Nagyon nagy vita zajlik e típus körül egyébként, a normál élet, az üzleti világ és a sport területén is. Hiszen alapvetően a SUPPORTER típus nem az a gyermek, aki elsőre kiemelkedik a tömegből egy pedagógus, egy tapasztalt edző számára, tehát nem az a tipikus őstehetség forma. Nagyon sok türelem és gyakorlás szükséges ahhoz, hogy ők valóban kibontakozzanak. Sokszor ez gondot okoz a szülők számára is, sőt leginkább nekik jelent kihívást. Hiszen nagyon sok szülő kis sztárként szeret gondolni saját gyermekére, aki már az első iskolanapon ámulatba ejti a tanárokat. Na jó, ha nem is az elsőn, de egy héttel később már biztosan jelentkeznek a zseni jelek és ilyenkor a szülő nagyon büszke tud ám lenni. Ám a SUPPORTER gyerekek nem ez a kategória. Átlagosak, ha túl sok RULER és INDIVIDUAL van az adott közösségben, akkor inkább átlag alatti teljesítménnyel nyitnak. És ez a legnagyobb kihívás az őket körülvevő felnőttek számára: nem szabad őket leírni! Óh, persze tudom, hogy senki nem tenne ilyet saját gyermekével. Mármint tudatosan. De tudat alatt sajnos egy sikerre éhező szülő, romokká tudja törni a SUPPORTER gyermekét, kiölve minden energiáját és küzdőképességét a jövőre nézve. A SUPPORTER gyermeket igen korán fel lehet ismerni. No nem azért, mert annyira látványosan viselkednek. Pont az ellenkezője jellemző rájuk. Ismernek olyan kisgyermeket, akit már baba korban, ha letesznek az ágyra, akkor ott mosolyog, ha felvesznek ölbe, akkor ott mosolyog, még akkor is fülig ér a szájuk, ha tele van a pelus? Mert egyszerűen szeretik az embereket maguk körül, és nincsenek extra elvárásaik, minden figyelemért hálásak. Ezt a hozzáállást folytatják idősebb korban is, amennyiben a környezet nem nyom rájuk erős személyiségmódosító hatást. Szabálybetartó típusok. Nem kérdezik a szabály értelmét, ha egy felnőtt mondja, akkor betartják és kész. Már igen korán hisznek a hierarchiában. Mégpedig, hogy a felnőttek felettük állnak, vagyis szót kell fogadni nekik. Amíg a RULER kisgyermek megkérdőjelezi a felnőtt létet az adott felnőtt dominanciája függvényében, az INDIVIDUAL kisgyermek számára pedig ha nem érdekes a felnőtt, akkor „átlép” rajta, addig a SUPPORTER gyermek sosem tenne ilyet. Ők meg akarnak felelni a környezetüknek. Követő típusok, vagyis a közösség jelentős hatással van rájuk. Nagyon könnyen átvesznek szokásokat, elsősorban a RULER gyerekektől, mert meg akarnak felelni a dominánsabb velük egykorú gyerekeknek is. Nem sokat kommunikálnak, főként nem idegen környezetben. Csendes gyerekek ők. Viszont, ha már megszokott közegben vannak, akkor nagyon jókedvűek, felszabadultak. Nem értenek a kis „praktikákhoz”, hogyan lehet a szülőből kicsikarni egy új játékot vagy némi kedvezményt, jutalmat. Ezért aztán a szülők el is felejtik, hogy mennyire fontos ez számukra. Nagyon óvatosan kell nevelni egy SUPPORTER kisgyermeket. Mert nagyon nagy a csapda lehetősége náluk. Hiszen nem harcolnak a figyelemért, nem küzdenek a dolgokért, de ez nem jelenti azt, hogy ezek nem fontosak számukra. Egyszerűen nem nyomják az érdekeiket, mert alapvetően a „csapat érdeke” előrébb való a sajátjuknál. Ha például anya szomorú, hiába nyomja kis vállukat komoly teher, nem fogja anyát még saját gondjával is terhelni, és ez a viselkedés már nagyon korán elkezdődik. Belőlük sokszor úgy kell harapófogóval kihúzni a dolgokat. Őszinték, és nem szeretnek, nem is tudnak hazudni. De nagyon sokszor úgy tűnik a felnőttek számára, hogy hazugok, hiszen nem kommunikálnak, nem mondják el véleményüket csak akkor, amikor már nagy a baj. Nagyon figyelni kell arra, hogy ha SUPPORTER gyermekünk van, akkor ne elégedjünk meg azzal, hogy nincs vele baj, és nem jár a nyakunkra. Meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy biztonsággal tudjanak kommunikálni: például minden hétvégén a „beszélgető órákat”, amikor tudja, hogy kitárulkozhat, ki is kell tárulkoznia a szülők előtt. Ezzel egy nagyon fontos elem épül ki a szülők és a SUPPORTER gyermek között: a bizalom. Erre nem sok ideje van a szülőknek, hiszen ha 6-8 éves kor között nem teremtik meg, akkor később már nagyon nehéz felvenni a fonalat. Hozzájuk türelem kell. Ne várjuk el elsőre azt, hogy mindent megértenek. Nem azért, mert „gyengébb képességűek”. Fontos tudni, hogy emóciók által vezérelt gyermekről van szó, így egy beszélgetés során, ha elhangzik egy olyan szó, mondat, ami megbántja őt vagy szeretteit, akkor az agya leblokkol, és lehet, hogy az az adott információ fontosságát tekintve a századik volt abban a beszélgetésben, de ő arra fog emlékezni, és a lényegre nem. Tehát többször vissza kell kérdezni nála, ha valóban azt szeretnénk, hogy értse is, amit mondtunk. Fontos számukra a rutin. No ha az INDIVIDUAL gyermeknél azt hangsúlyoztam, hogy néha a szabályokat meg kell szegni együtt, itt ez nem fordulhat elő. A kialakított rutinok adják számukra a stabilitást és a biztonságot, ami fejlődésükhöz a legfontosabb. Ezzel ne játszadozzunk! Számukra a ruházkodás, a külsőségek nem túl lényegesek, nem fognak drágább cipőért nyavalyogni. Kedvességgel és szeretettel kell minden körülmények között közeledni feléjük. Rendben, de melyik gyermekhez nem? Tudom-tudom, de a SUPPORTER típusnál ez a túlélés alapeleme, őket ennek hiányában lelkileg tesszük tönkre.

3.3.4. A SUPPORTER gyermek nevelése

Rendszer, rutin, szeretet és sok-sok türelem. Azt már többször hangsúlyoztam, hogy az ilyen típusú kisgyermekek számára már kora gyermekkortól kezdődően fel kell építeni a napi programot, és azt tudatni kell velük. Nem kell nagyon túlmagyarázni, hogy mi miért van úgy – az majd az EXPERT gyermeknél lesz kritikus –, de a kiépített rendszert meg kell tartani. Sokat említettem, hogy vigyázni kell a lelkükre, meg azt is, hogy vigyázzunk arra, hogy ők nem jönnek érvényesíteni érdeküket, tehát nekünk kell odafigyelni rájuk. Vagyis végigmentünk azokon az elemeken, amire oda kell figyelni, ha SUPPORTER gyermekünket SUPPORTER-ként akarjuk nevelni. A RULER és INDIVIDUAL esetében is ezt hangsúlyoztam, de ott is fontosnak tartottam elmondani, hogy a könnyebb és kezelhetőbb gyermekkor és egy boldogabb, sikeresebb felnőttkor kedvéért azért egy pár alapszabályt nekik is meg kell tanulniuk. Az INDIVIDUAL kisgyermeknek is meg kell tanulnia bizonyos szabályokat betartani, hiába szabálykerülő alapvetően. Mert ha mi szülőként nem tanítjuk meg, akkor komoly gondjai lesznek folyamatosan az életben. És 16 évesen nem állhat ki az osztályterem közepére, hogy „ilyen vagyok, ha tetszik tetszik, ha nem, nem”. Illetve kiállhat, de abban nem sok siker lesz számára sem akkor, sem későbbi életében. Mit kell tehát feltétlenül megtanítanunk szülőként a SUPPORTER gyermekünknek? Ezért a mondatért most utálni fognak sokan! De nem érdekel, mert mindig a gyermekek érdekeit tartom szem előtt, akármilyen fura és megbotránkoztató is a módszertan. Amit tapasztalunk most már 15 év távlatából az nem más, minthogy a SUPPORTER gyermekek számára a gyermekkort egy kicsit „meg kell nehezítenünk”. Nem akkor vagyunk tökéletes szülők, ha megvédjük őket mindentől és tökéletesen boldog gyermekkort teremtünk számukra. Meg kell tanítanunk őket saját érdekeik érvényesítésére. Meg kell tanítanunk őket az egyértelmű kommunikációra, és arra, hogy bizonyos körülmények között igen, meg fognak bántani embereket, ha az adott ember igazságtalan, rossz ember. A SUPPORTER gyermeknek bizony meg kell mutatni, hogy vannak jó és nem annyira jó emberek. És a nem annyira jó embereket nem kell ugyanúgy „szolgálniuk” még akkor sem, ha ők pont felnőttek. Vagyis ha jót akarunk SUPPORTER gyermekünknek, akkor tegyük fel a kérdést, hogy melyik fontosabb: 10-12 év felhőtlen, burokban eltöltött gyermekkor és utána 70-80 év kínlódás és elnyomottság, vagy 10-12 év szeretetben eltöltött „fejlesztés vagy képzés” – nevezze mindenki, ahogy akarja – és 70-80 év kiegyensúlyozott, szeretetben és boldogságban eltöltött élet? Próbálták már a szülők e kettőt egyszerre megteremteni. Elbuktak. És a bukás nem volt szép. Úgyhogy kontrolling tudásomat felhasználva javaslom, maradjunk a biztosan sikeres és boldog úton. Hogyan lehet felkészíteni a gyermeket az életre? Bizonyos szituációkban „magára kell hagyni”, hadd érvényesítse érdekét egyedül. Fel kell rá készíteni, de neki kell megoldania. Ha az iskolában van például egy probléma, nem nekünk kell berohanni szülőként, még ha tudjuk is, hogy ez azonnal megoldaná. Otthon fel kell készítenünk gyermekünket kinek, mit kell mondania és rá kell bízni a menedzselést, még ha elsőként a lehetséges eredmény 30%-át sem tudja elérni. Nem gond, majd tanul belőle. Igen, stresszt fog teremteni életébe. És nem, természetesen ne a legnagyobb problémával kezdjük őt tanítani. Mindig éreznie kell, hogy ott vagyunk mellette, mögötte, de azt is tudnia kell, hogy nem előtte! Amikor tanítjuk gyermekünket, akkor fontos, hogy még jobban odafigyeljünk a kialakított rutinokra, napirendre. Nem dőlhet minden össze egyszerre. Vagyis amit próbálok itt szépen, finoman körbeírni – ami lehet nem is áll jól, meg nem is a stílusom –, hogy a legjobbat akkor tesszük, akkor vagyunk felelős szülei egy SUPPORTER gyermeknek, ha mi stresszeljük őt nagyon kicsi, finom adagokban, így készítve fel az életre. Erről egyébként a sport és a SUPPORTER atléták kapcsolata ugrik be példaként. A legsikeresebb, különösen hosszú távon a csúcson megmaradó sportolók jelentős többsége SUPPORTER. Akik gyermekkorban nem a legtehetségesebbek, viszont nagyon sokat készülnek. A téthelyzeteket nem tudják kezelni, félnek a megmérettetéstől, és ezért el is buknak az igazi téttel bíró szituációkban. De hogyan nyernek akkor világversenyeket, hogyan válnak sportáguk legjobbjaivá? Gyermekkortól stresszelik őket a téthelyzetekkel. Az okos sporttársadalmakban már kisgyermek korban hozzászoktatják az ilyen típusú gyermekeket a téttel bíró szituációkhoz. Nem fognak nyerni életük első világbajnokságán. De folyamatosan versenyről-versenyre előrébb fognak lépni, mert egyre kisebb stresszt okoz számukra a helyzet. A végén képesek laza nyugalommal begyalogolni a döntőbe, és ott is nyerni tudnak. Ha viszont ez megtörténik, akkor az a helyzet már nem új számukra többé, és zsinórban hozzák a kötelezőt. Eddzük SUPPORTER gyermekünket a felnőtt korra, hogy mire odakerülnek a legfontosabb állomásokhoz, hozni tudják a „kötelezőt”.

3.3.5. A SUPPORTER gyermek és az iskola

Ahogy már mondtam, a nevelők, tanárok kedvencei ők. Elsőre. Hiszen nincs velük gond, szót fogadnak. Általában az iskolarendszerek rájuk vannak szabva, tehát jól érzik magukat. Persze tanár függő a dolog, mert ha egy eredményorientált, versenyszellemű pedagógus kerül a képbe, akkor aztán vége a SUPPORTER gyermeknek. Hozzájuk nagyon nagy türelem kell, és hangerővel, dominanciával hosszú távú eredményeket nem lehet elérni. Amit a szülőknél elmondtunk, hogy a SUPPORTER gyermeket az életre kell nevelni, ha ezt az életfeladatot egy pedagógus akarja magára vállalni a SUPPORTER gyermeknél, az egy életre elintézi a gyermek önbizalmát. Ezt a kiképzést csak és kizárólag a szülők hajthatják végre, és ebbe nincs beleszólása senkinek. Egy SUPPORTER gyermek esetében csak szülő és gyermek között alakulhat ki az a bizalmi kapcsolat, ami ehhez teret biztosít. Ezt minden kedves pedagógusnak, edzőnek tudomásul kell vennie. Itt nincs helye a hősködésnek. Nagyon nagy a tét ahhoz, hogy balul sikerüljön. Amennyiben a hagyományos oktatásban vesz részt a SUPPORTER gyermek, akkor nagy panaszok nem lesznek rá az iskolában. Nyilván a „lassú” vagy „ebben a tárgyban le van maradva” megjegyzésekre számítanunk kell, mint ahogy arra is, hogy általában a megtanulható tárgyak jól fognak menni, amit nem lehet könyvből elsajátítani, azokkal lesznek gondok. A SUPPORTER gyermekünkkel kapcsolatban azzal is tisztában kell lennünk – emlékezzünk a sportbéli hasonlatra –, hogy mindig komoly kihívást jelent majd egy vizsga. És vegyük természetesnek, hogy gyermekünk nem fogja tudni megközelítőleg sem azt a tudásszintet hozni, amit otthon produkált. Ha a RULER és INDIVIDUAL gyermekre igaz, hogy minimális tudását is nagyon jól tudja kommunikálni, eladni, a SUPPORTER gyermeknél ennek pontosan ez ellenkezője igaz. A meglévő tudásának egy részét tudja csak bemutatni a szükséges helyzetekben. Tehát mindig tisztában kell lenni azzal, hogy egy átlagos osztályzatért, neki kitűnőre kell tudnia az anyagot. Persze, ha kellő módon képezzük gyermekünket otthon, akkor ez az arányszám jelentősen tud változni. A SUPPORTER gyermek számára a humán tárgyak mindig sokkal kedveltebbek, mint a nem humán jellegűek. Ezt is tudnunk kell. Mint ahogy azt is, hogy nem ő lesz az osztály közepe, nem ő lesz a „cool gyerek”, és ha ez szülőként fontos lenne számunkra, akkor ezzel időben békéljünk meg, mert ha ezt folyamatosan közvetítjük felé, akkor még a bizalom sem fog kiépülni. Ha például egy iskolai rendezvényre vagy sporteseményre megyünk, ahol ő is szerepel, ne azzal zárjuk a napot, hogy „látod, az osztálytársad bezzeg…”. SUPPORTER gyermekünk pontosan tudja, hogy kik a legjobbak, mint ahogy azt is, hogy ő nem tartozott közéjük. Általában önbecsülése kisebb a kelleténél, és nem reálisan, inkább alulértékeli saját magát, saját teljesítményét. Tehát ezen téttel bíró szituációk után nagyon óvatosan és tudatosan kell értékelni a gyermek eredményét. Mindig saját maga korábbi teljesítményével kell összehasonlítani az aktuális eredményt. Tudom, hogy ez ellentmond a nagy versenyszabályoknak, de kit érdekel? Azt akarjuk, hogy a SUPPORTER gyermekünk a legjobbat hozza ki magából, nem? És ha folyamatosan fejlődik saját magához képest, akkor előbb-utóbb képes elhagyni igen proaktív RULER – INDIVIDUAL társait is, és a végén ő „nevet”! Nevelési módszerünkben a SUPPORTER gyermek esetében kell leginkább kiállni a pedagógusokkal edzőkkel szemben, főként, ha látjuk, hogy ott egyértelműen a versenyszellem uralkodik. A jobb iskolákban és a modernebb edzők esetében azért erre tudatosan figyelnek már. És általában pont a szülők elvárásai kényszerítik padlóra a SUPPORTER gyermeket. Ugye ismerős az, amikor adott apuka, aki életében egy valamire való sporteredményt sem tudott felmutatni, mindig a sor végén kullogott, de gyermeke fejét leüvölti akkor is, ha az országos döntőn csak második lesz? No ezektől kell megmenteni a SUPPORTER gyermekeket!

Sose feledjük, ha SUPPORTER gyermekünk van, akkor hihetetlen önismeretre van szükségünk. Tudnunk kell pontosan, hogy nem lakozik bennünk kisebbségi komplexus, amit majd gyermekünkre akarunk kivetíteni! Azt se feledjük, hogy nagyon sok átlagosnak tűnő, az elején néha ügyetlen, vagy nem osztályelső gyermekből lett világelső atléta, hatalmas gazdasággal bíró országok elnöke, hihetetlen méreteket öltő üzletek első számú vezetője, tulajdonosa. Adjuk meg türelemmel, szeretettel az esélyt a SUPPORTER gyermeknek, hogy boldog lehessen, és képezzük őt a sikerre!

3.4. Az EXPERT

3.4.1. Az EXPERT személyiségtípus általános jellemzése

Sorrendben a negyedik személyiségtípus, és már a többi személyiségtípusról leírtak fényében talán kicsit könnyebb dolgom van az elemzésük terén. Az EXPERT emberek rendszerszemléletűek, rendszerben gondolkodnak, struktúrában élnek. Fontosak számukra a szabályok. Szeretnek szabályokat állítani, és azt is szeretik, ha adottak a szabályok, hiszen azokat minden körülmények között betartják, így tudnak nyugodt életet élni. Szakmailag minden esetben elhivatottak. Általában egy adott területet választanak maguknak, és ott akarnak egyre mélyebb szakmai tudásra szert tenni. Folyamatosan építkeznek, biztos alapokat fektetnek le, hogy aztán a folyamatos, stabil fejlődés biztosítva legyen számukra. Nagyon objektívek, tény orientáltak. Egy tiszta EXPERT nem foglalkozik az emóciókkal, számára a döntéshez a kiindulási pont mindig a fekete-fehér információ. Folyamatosan fejlesztik magukat, erre nem kell külön motiválni őket, belülről jövő igény ez. Döntéseikhez rengeteg információt gyűjtenek, az esetek többségében túl sokat is, mely ellepi őket, és ellehetetleníti a döntést. Logikus emberek és kizárólag a logikus embereket tudják elviselni maguk körül. Ez a szelekció nagyon jellemző rájuk. Szabályok, morális elvárások, szakmai standardok mentén ítélnek meg embereket. Sokszor ítélnek el más típusúakat azért, mert számukra elfogadhatatlan, az ő nézőpontjukkal ellentétes szabályrendszert képviselnek. Az meg végképp megengedhetetlen számukra, ha emberek nem képesek szabályok szerint élni az életüket. Folyamatosan terveznek. Nem szeretik a meglepetéseket, kerülik azokat. Nem szeretik a változást sem, előszeretettel mozognak a saját maguk által felépített világban. Ez a világ, a maximalizmusuknál fogva egyre tökéletesebb, és ennek köszönhetően egy sikeres EXPERT nagyjából 40 éves kora körül már rendelkezik a számára célként kitűzött élettel.

Nagyon kekec természete van, sokszor mindenben a hibát keresi. Meg akarja találni a logikai bukfenceket a világban, és e miatt folyamatosan teszteli környezetét. Ebbe a tesztelésbe sokszor bele is bukik, hiszen ítélkezésre is hajlamos, és szívesen alkot prekoncepciókat egy-egy helyzetről, egy-egy személyről. Még ha az esetek legnagyobb részében igaza is van, azt nagyon kellemetlenül, bántó módon, minden emóciót mellőzve adja elő. Így, még ha jót is tesz valakinek, a másik oldal ezt sértésként éli meg, így az EXPERT üzenet nem ér célba. Egy csapaton belül tudnak komoly feszültségeket szítani állandó szókimondó viselkedésükkel, hiszen nem válogatják meg a környezetet és az időt az adott visszajelzéssel. Rendkívül önkritikus emberek és nem tudják elviselni, ha valaki nem az. Ennek legtöbbször hangot is adnak. Ha valaki elrontott valamit, arról azonnal kell tudnia. Nem érti mi ezzel a gond, hiszen ő szeret kritikát kapni. A rendszerből nem szeret kimozdulni. Így sokszor előfordul, hogy egy váratlan szituációban leblokkol, nem tud továbbmenni. Szereti sablonosítani, kategorizálni a dolgokat, ami sok esetben a fejlődéstől üti őt el.

Az üzleti életben sosem volt a legkedveltebb figura, inkább az „elviselem, mert szükség van rá” kategória. Nagyon jó szakemberek, de kellemetlen kollégák. Alapfigurái a szakmai hitelességnek, és a szakmai fejlődésnek. A válság előtti időkben nem alkalmazták szívesen őket, hiszen nem volt olyan kiélezett a verseny, mint egy szűkülő piacon. Éppen ezért csak a speciális tudást kínáló cégeknél voltak jelen, ott viszont igen nagy koncentrációban. Teljesen távol áll tőlük az értékesítés és a promóció, ez szintén nehezítette a szervezetbe helyezésüket, mert a cégnek ugye meg kell élni valamiből. A válságban az INDIVIDUAL típus bukása számukra a felemelkedést hozta. Amilyen mértékben elutasított a társadalom az értékesítés és kommunikáció fókuszú megoldásokat – hiszen a válság kialakulását is ehhez kötötték –, annyira került előtérbe az őszinte beszéd, a kíméletlen tények felvázolása. Az EXPERT pedig ebben nagyon nagy! Ennek köszönhető, hogy a legsikeresebb cégek ma már egy úgynevezett duál megoldással komoly pozíciókat adnak az EXPERT menedzserek számára. Ebben a felállásban a már említett módon a kreatív dinamizmusért egy INDIVIDUAL személy, a stabil, tökéletes működésért pedig egy EXPERT vezető felel. Mivel igen nagyfokú bennük a tökéletességre való törekvés, ezért előbb-utóbb valóban hiba nélkül működik az irányításuk alatt lévő cég.

3.4.2. Az EXPERT felnőtt magánélete

Számukra a legfontosabb, hogy minden tökéletesen fel legyen építve. Nem tudnak megalkudni a kapcsolatban, és nagyon messze állnak a társadalmi normák elfogadásától csak azért, mert azokat egy társadalom nagy része elfogadja. Megvan a saját szabályrendszerük, és annak mentén építik fel kapcsolataikat. Tudomásul kell venni, hogy egy EXPERT ember bizalmatlan. Mindenkit megtesztel, mielőtt bizalmat szavaz bárkinek. Ezt bizonyos személyiségtípusok nagyon nehezen viselik, és nem is kerülnek igazán közel sosem egy EXPERT típushoz. Jellemző rájuk, hogy nagyon lassan, de szinte örökre építenek kapcsolatokat. Ha energiát tesznek egy kapcsolat felépítésébe, akkor ragaszkodnak is ahhoz. Ez ugyanúgy igaz egy barátságra, egy üzleti kapcsolatra vagy a társkapcsolatra. Nem szeretnek váltani, hiszen azt kudarcként élik meg, valamit elrontottak. Előszeretettel választanak ismerősöket, társat a saját személyiségtípusukból, hiszen az alapértékek betartása elengedhetetlen a magánéletükben. Tudatosan alakítják kapcsolataikat, mely minden esetben a kíméletlen őszinteségen, a megbízhatóságon és a hosszú távú tervezésen alapszik. Nincsen sok ember körülöttük életük során. 2-3 barát, leginkább egy társ és természetesen a jól megválogatott biológiai családtagok képezik a kapcsolati hálójukat. Nagy mesterei a család szó újraértelmezésének, és képesek objektíven elemezni saját családtagjaikat is. Ha valaki megszegett olyan morális szabályt, amit ők nem tudnak elfogadni, akkor bizony azzal a családtaggal akár a kapcsolatot is megszakítják. Nem szeretnek szerepet játszani, azt sem szeretik, ha bárki ezt teszi körülöttük. Tökéletes társak akarnak lenni, ezért folyamatosan tanulnak partnerükről. Ennek is köszönhető, hogy valóban hosszú távú, kiegyensúlyozott kapcsolatokat leginkább ez a típus tud építeni. Persze azt nem mondom, hogy a kapcsolat eleje leányálom velük, hiszen az első tesztidőszak túlélése kimerítő tud lenni.

3.4.3. Az EXPERT gyermek általános jellemzése

Talán a legkönnyebb vagy épp a legnehezebb e gyermekekről írnom, mert hát én is ebbe a kategóriába voltam sorolható. Egyrészt könnyű írni róla, mert mint minden EXPERT gyermek, én is szinte tökéletesen emlékszem a gyermekkoromra. Másrészt nehéz ügy, mivel egy EXPERT ember alapvetően nehezen nyílik meg. Viszont egyértelműen úgy gondolom, hogy ha máskor nem, most meg kell tennem, mert ennek az egész könyvnek az a célja, hogy jobban megértsük a különböző típusú gyermekeket, ezzel segítve fejlődésüket. Nem általános sablonok, hanem konkrétumok, egyedi receptek által. Szóval mi is jellemző egy EXPERT gyermekre? Csendes, visszahúzódó, valóban introvertált. Nagyon keveset beszél, és eleve később is kezd el kommunikálni a külvilággal. Sokszor ez a szülőknél, pedagógusoknál komoly aggodalomra ad okot, hiszen valami rendellenességet vélnek felfedezni a dolgok mögött. Nyilván jobb félni mint megijedni, és nem minden nem kommunikáló gyermek EXPERT, ezt még csak véletlenül sem mondanám. Viszont az EXPERT gyermek ismerkedik a világgal. Igen, minden gyermek ezt teszi, de az EXPERT úgy valóban, mélyében teszi mindezt. Megfigyel, elemez, információkat gyűjt. Fontos neki a saját magával szembeni megfelelés. Ennél már csak a számára idolként jelenlévő felnőttek elismerése számít jobban. Azért kezd el később beszélni, azért beszél keveset, mert egyrészt biztosra akar menni, és már beszélni is a lehető legtökéletesebben szeretne, másrészt alapvetően úgy gondolkodik, hogy „akkor beszéljünk, ha nagyon muszáj”. Ezt a hozzáállást élete végéig fenntartja egyébként, tehát néha nagyon nehéz megfejteni őket. Az EXPERT gyermek rendszerető, rendszerben létező, fegyelmezett és szabálybetartó. Objektív és tényeken, logikán alapuló nevelést kíván. Sokszor esett szó a következetességről, és láthattuk, hogy a különböző személyiségtípusú gyermekeknél más-más értelme van e tulajdonságnak. Az EXPERT gyermeknél a tisztelet és az élet alapja. Ha valaki nem következetes, azt nem fogják elfogadni. Nem élnek a „nyitott ajtók” lehetőségével. Attól, hogy a szülő megszegi a szabályt, az EXPERT gyermek nem érez biztatást arra, hogy ő is megtegye, inkább meg lesz a véleménye a szabályszegő szülőről. Az EXPERT gyermek kis felnőtt, és felnőttként is kell kezelni. Elemzi és értékeli az embereket, és igen korán véleményt alkot róluk. Nagyon nehéz egy következetlen szülőnek mindezt megélni, mert az EXPERT gyermek róluk is véleményt alkot. Honnan lehet felismerni, hogy EXPERT gyermekkel van dolgunk? Már nagyon korán azonnal beazonosítható: tegyük oda kedvenc játéka mellé, és órákig el fog játszani magában úgy, hogy egy hangját sem halljuk. Önálló gyerekek. A társaság kihívást jelent számukra, mert nem az emóciók oldaláról közelítik meg a kérdéseket, hanem a logika és a tények számítanak. Nagymértékben társadalom függő az, hogy egy EXPERT gyermek mennyire lóg ki a környezetből. Egy igazi EXPERT gyermek a RULER vagy IDIVIDUAL számára egyszerűen „stréber”. Mert az EXPERT tanulni akar, és komolyan veszi a tudást. Nemcsak eljátssza mindezt, hanem valóban így gondolja. A könyvek, az információk, az adatok nagyon fontosak számukra, ezekben órákig el tudnak búvárkodni. Az EXPERT típus voltaképpen egy szakmára fókuszál felnőtt korában, de már gyermekként is jellemző rájuk, hogy kedvenc témájukban elmélyednek, és a számukra érdektelen témákat teljesen figyelmen kívül hagyják. Iskolában nagyon fontos, hogy tökéletesen teljesítsenek. Általában a maximalizmusra törekszenek. Sokszor olyan érzése van a szülőnek, hogy „engedd már el magad kislányom/kisfiam, legyél már egyszerűen csak gyerek”. Túl komolyan tudják venni magukat, és nagyon sokszor tűnnek kicsit „koravénnek”, akikért a nevelőik is aggódnak, hogy nem élvezik ki gyermekkorukat. A tisztaság, a rend számukra lételem. Nagyon tudnak vigyázni a dolgaikra, főként kedvenc ruhájukra, játékukra. Jól emlékszem az én korosztályomra jellemző műanyag katonákra. 146 katonám volt. Természetesen mindegyiknek megvolt a szerepe. Imádtam az indiánokat, valahogy mindig közel álltak az érdeklődésemhez. Hogy minek volt köszönhető? Az EXPERT gyermek nagyon korán kialakítja idol képét, és annak az idolképnek is EXPERT-nek kell lennie. Nekem édesapám volt az. Nem volt könnyű ember, mert egy erős EXPERT-nek nem volt könnyű dolga a kommunizmusban. És én ezt már 5-6 évesen tökéletesen fel tudtam fogni. Szóval ő nagy volt abban, hogy bevonjon egy érdekes, új világba, ezt tette az indiánok történetével is. Először adta a televízió a Winettou történetét, és mivel imádta Karl Mayt, így szerette volna, ha fia is megszereti a cowboy-ok és indiánok világát, így hát a film vetítése előtt elmesélte az alaptörténetet, persze úgy, hogy a lényegi részeket kihagyta, hogy meg akarjam nézni. Rajtam maradt az indiánszeretet, és ezért minden alkalommal egy adag katonát kértem. Persze meg is őrjítettem nem annyira rendezett és végképp nem következetes édesanyámat, aki a takarítások alkalmával össze-vissza keverte a rendszert a katonáim között. Egy alkalommal elkeverte az egyik indiánomat és olyat tett, amit sosem tehet egy szülő egy EXPERT gyermekkel: megpróbálta elhitetni velem, hogy minden játékom megvan, csak ugye én gyerekként nem emlékszem jól. Aztán körbeírtam nekik a kék, távolba néző őrszem indiánt, akinek a toll koszorújából egy tollat levágtam, amit fiának adott – persze az én történetemben –, és pont azt a „kicsit megkopasztott” öreg indiánt kerestem. Nem nagyon tudtak szóhoz jutni. Az EXPERT gyermek nagyon nehezen barátkozik. Egyrészt nem érez kényszert, másrészt nagyon megválogatja már korán társait. Nagyon nehezen ereszt be bárkit is saját világába, viszont ha beengedi az embert, akkor teljes lendülettel teszi azt. Vagyis általában jellemző a kevés számú, de nagyon mély barátság rájuk, ami már gyermekkorban kialakul.

3.4.4. Az EXPERT gyermek nevelése

Szabályok felállítása, értelmének elmagyarázása és betartása, betartatása. Ennyi és nem több. Egyszerű, igaz? No de melyik szülő tudja azt produkálni, hogy gép módjára működik éveken keresztül? Ki az, akinek ne lennének rossz napjai? Csakhogy alapvetően az EXPERT gyermeket ez nem érdekli. Pont a legrosszabb napokon van szükség a szabályokra. A szabályok támpontot adnak és biztonságot, azokhoz görcsösen kell ragaszkodni. Pontosan ezt kell a nevelésben finomabbra hangolni az EXPERT gyermek esetében. Mint minden személyiségtípusnál, itt is nagyon fontos, hogy megtartsuk a gyermek eredeti személyiségét, de ugyanilyen fontos, hogy felkészítsük őket az életre. Ez főként az EXPERT gyermekeknél kiemelkedő fontosságú, mert egy-egy német vagy skandináv régiótól eltekintve az EXPERT személyiségtípus igen kis arányát teszi ki a lakosságnak. Vagyis EXPERT gyermekünk életképessége nagyban függ attól, mennyi rugalmasságot tudunk megtanítani nekik úgy, hogy hajlítsuk és ne törjük a dolgokat. Az EXPERT gyermek számára meg kell tanítani az „emóciókat” is. Nem kell furán nézni! Nem azért, mert antiszociálisak, hanem azért, mert egy rendszerben gondolkodnak, ahol a nap végén, akármi történhet, de az eredményt fel kell mutatni. Nem tudnak elbukni. Nem azért, mert minden áron nyerni akarnak, hanem azért, mert nem tudják elfogadni, hogy hibáznak. Nem arrogancia vagy ego okán, mint mondjuk az egy RULER gyermeknél előfordulhat, hanem saját magukban csalódnak, és ez visszavetheti őket a fejlődésben. Egy rosszul sikerült dolgozat vagy egy megtanult verssel történő felsülés az osztály előtt komoly nyomokat hagy az EXPERT gyermekben. Nem tűnhet úgy, hogy nem készült. Az nem fordulhat elő. Erre görcsösen rá tudnak kapaszkodni, és ez komoly kihívás az őket körülvevő felnőttek számára is. Meg kell tanítani őket arra, hogy a hiba nem a vég. Az, hogy valami nem úgy sikerül, ahogy terveztük, az nem azt jelenti, hogy teljesen haszontalan volt minden, amit megtettünk a sikerért. Az EXPERT gyermek maximalista, így kell hozzáállnunk a dolgaihoz. Ha szabályt állítunk, fontos egyeztetni vele, hogy a szabálynak mi értelme van, mi a logikája, és milyen eredményt várunk tőle. Ez bizony nagy kihívás azoknak a felnőtteknek, akik a „szót kell fogadnod, mert én azt mondtam” elvet vallják, mert ebben az esetben az EXPERT gyermek befeszül és minden erejével a logikátlanság elleni küzdelemre koncentrál. Egy EXPERT gyermek kiborító tud lenni egy következetlen felnőtt, szülő, tanár vagy edző számára. Simán számon kérik a felnőtteket a logikátlan dolgok, a buta szabályok miatt és valódi válaszokat várnak. Csak azért, mert valaki idősebb, nem jár neki a tisztelet. Ha úgy is viselkedik, akkor lehet szó róla. Sokszor okoz gondot a „köszönj a szomszéd néninek” nyomulás, mert ha a szomszéd néni például nem foglalkozik a saját gyermekével, vagy épp alkoholista, akkor nem érdemli meg az EXPERT gyermek tiszteletét, és nem is kapja meg. Ha ezért büntetést kap, akkor az is leszerepelt, aki a büntetést kiszabta, mert egyszerűen nem volt igaza. Az EXPERT gyermek igazságérzete óriási. Kiáll az igazság mellett bárkivel szemben. Ez sok felnőttnek fájdalmas. Az EXPERT gyermek sosem hazudik. Ez is tud fájdalmas lenni. Mindig az igazat mondja és ráadásul részletesen a teljes igazságot. Nagyon fontos a szülőknek kialakítani a „partner vagy” kapcsolatot EXPERT gyermekükkel. Kikérni a véleményét már legkésőbb 5-6 évesen arról, hogy milyen ruhát szeretne felvenni, milyen iskolai dolgokat vásároljunk és így tovább. Egy EXPERT gyermek lehet egy nagyon nagy segítség a szülők számára, hiszen megbízható, komolyan veszi a felelősséget és lehet rá számítani. De lehet sokszor „rémálom” is, mert folyamatos kérdéseivel, „tényfeltáró kérdőre vonásaival” tud táncolni a szülők idegein. Ha a szülők nem jól nevelik, a gyermeknek meg lesz a véleménye róluk, melyet igen korán, 10-12 éves kora körül már egyértelműen meg is fogalmaz. Ez főként akkor fájdalmas, ha mondjuk egyik szülő jól neveli, a másik pedig szülői hatalmát akarja használni felette. Ez utóbbi elbukott, ráadásul örökre.

3.4.5. Az EXPERT gyermek és az iskola

Már többször említettem, hogy nagyon függ a gyermek viselkedése a társadalmi elvárásoktól, és minden személyiségtípus eredményességét befolyásolja mindez az iskolában. Az EXPERT gyermekekre ez nem jellemző ilyen mértékben. Ők meg akarnak és meg is tudnak felelni az elvárásoknak. Akármilyen környezetbe kerülnek, nagyon nehezen barátkoznak meg az újdonsággal. Az első időszak mindig az információgyűjtés, az adatok értékelése, a szabályok kiismerése. Amikor ezzel végzett, akkor onnantól kezdve egyre jobb teljesítményre képes. Évről évre lépdelnek előre. Nem érdemes őket kiszakítani megszokott iskolai környezetükből, hacsak nem akarunk jelentős fejlődést elérni náluk. Itt megint az életre nevelés kérdése jön elő. Jól emlékszem, hogy ötödik osztályos koromban döntött a család arról, hogy egy másik iskolában folytatjuk a tanulást. Rosszul voltam már az ötlettől is, mert pontosan tudtam, hogy egy új környezet nagy kihívás nekem. Ráadásul az új iskola sokkal magasabb szintet képviselt az előzőnél. Csak matematikából vagy másfél évvel előttünk jártak, és én, mint a matematika tantárgy legjobbja, megszégyenülve éreztem magam minden nap az új iskolámban. Nagyon jó tanári kar fogadott, ez volt az egyetlen szerencsém. Türelmesek voltak hozzám, én pedig – ha most így utólag visszaemlékszem, sosem dolgoztam ennyit semmiért iskolában – egy év alatt az osztály legjobbjai közé tartoztam újra. Szenvedős év volt számomra, ami örökre beégett az agyamba. Az EXPERT gyermek számára a humán tárgyak nem az elsődlegesek, a reál tantárgyakban messze erősebb tud lenni. De igazából akármiről is van szó, a módszertant és az elvárásokat kell kiismerniük a sikerhez. Pontosan tudják, hogy melyik tanárnak mi a gyengéje, mire kell odafigyelni, és rövidesen igen jól érvényesülnek minden környezetben. Változatlan szabályok mellett egyre magabiztosabbak, de nehogy megzavarjon ez bárkit is: a magabiztosság azonnal összetörik, ha a szabályrendszer változik. Bár nehéz időszakokat jelent az EXPERT gyermek számára, nem árt, ha a szülők gondoskodnak néha a változásról. Nem árt, ha néha átírják a szabályrendszert, és ne hallgassanak a „kis felnőtt” érvelésére, meggyőző mondókájára, hiszen a későbbiekben az ő érdekeit szolgálja. Egy EXPERT gyermekre jellemző, hogy ha bekerül egy osztályba, egy közösségbe, egy sport csapatba, akkor idő kell neki a teljesítményhez. Viszont mindig fejlődni akar, mert a fejlődési vágy náluk belső kényszer. A tanárok vagy imádják, vagy utálják őket. Jó, nem lehet ilyet mondani egy gyermekre, de higgyék el, egy következetlen, felkészületlen tanár rémálma egy EXPERT gyermek. Általában jó tanulók, tehát nehezen „megfoghatók”, és sosem félnek kérdezni. Vagy ha hangosan nem is kérdeznek, meg van a véleményük. „A tanárnéni nem ért a tanításhoz.” Ez a mondat sokszor elhangzik egy EXPERT gyermektől, ha nem jó tanárok tanítják, és az oktatás színvonala gyenge. Az, hogy melyik tantárgy lesz a kedvencük, nagyban befolyásolja a pedagógus személye. Hogy melyik sportot választják, nagyban befolyásolja az edző személye. Mivel mindenhol fejlődni akarnak, ezért nem mindegy, hogy állnak hozzájuk a nevelők. Fura kis emberek ők, akiket ha megért egy pedagógus, akkor csodát tud teremteni, ha nem, akkor örök ellenséget talál magának. Merthogy az EXPERT gyermek fekete vagy fehér. Határozottan szelektál a dolgok között. A közösségen belül általában a „tanácsadó” szerepét töltik be. Ők azok, akiktől a társak tanácsot kérnek, sokszor az ő házifeladatukat másolják le. Sokan köszönhetik EXPERT osztálytársuknak a bizonyítványukat, diplomájukat, és ez így van rendjén. Velük barátkoznak leginkább a gyerekek? Nem. De mivel olyan típusról beszélünk, aki jól elvan magában, nem vágyik a szereplésre, ezzel semmi bajuk nincsen. Nagyon ritka, hogy egy EXPERT gyermekkel kapcsolatban raportra hívják a szülőket. Ha viszont megtörténik, legyünk tisztában szülőként azzal, hogy a gyermekünknek általában igaza van, és keressük a hibát a túloldalon!

Nem könnyű egy EXPERT gyermekkel, hiszen ki tekintene egy 7-8 éves „törpére” kis felnőttként? Márpedig az EXPERT gyermek nevelésének ez az alapja. Furcsa szerzemények ők, a magukba fordulásukkal, önállóságukkal, határozott véleményükkel együtt. Neveljük őket flexibilitásra, mutassuk meg nekik, hogy nem kell mindig a maximumot nyújtaniuk. Tudniuk kell, hogy ha hibáznak, akkor is szerethetők. Ha ezt megtesszük, akkor egy az üzleti és magánéletet tökéletes egyensúlyban tartó, nagyon mély érzelmekkel teli, hosszú párkapcsolatot és komoly szakmai karriert építhetnek felnőttként. Meglesz mindig a saját ideológiájuk, szabályrendszerük, és valószínűleg ezzel sokan nem fognak egyetérteni. De elismert emberekké tudnak válni, és ebben nekünk szülőknek nagy felelősségünk van. A világ leghíresebb kutatói, extra művészei, pop előadói, szakmai cégek tulajdonosai, az emberekre komoly hatással lévő eszközök, rendszerek feltalálói ők. Így viseljük emelt fővel EXPERT gyermekünk felcseperedését.